Potrebujem pomoc

Aktuality

Konferencia 2018: PODPORA MULTIDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DETÍ PRED VŠETKÝMI FORMAMI NÁSILIA

V dňoch 27. a 28. septembra 2018 sa na strednom Slovensku pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom PODPORA...

Čítať viac →

Nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá upravuje základné...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)