English

Detstvo bez násilia


Som dieťa a tínedžer Som dospelý Pre média
O nás
 • Youtube video
 • Youtube video
 • Štvrtok

  20

  Január 2022

  Po Ut St Št Pia So Ne
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31
  Kalendár podujatí

  Výskum: Prežívanie a správanie sa detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

  Výskum: Prežívanie a správanie sa detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

  Tri štvrtiny všetkých detí a dospievajúcich vykonávajú aktivity vonku niekoľkokrát za deň, denne alebo takmer denne. S vekom frekvencia realizovania outdoorovej aktivity klesá́. Najaktívnejší v tomto smere sú respondenti na východnom Slovensku, najmenej aktívni v Bratislave. Aj tieto informácie vyplývajú z najnovšieho výskumu, ktorý realizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych veci a rodiny SR v júni tohto roku. Oslovilo 1423 detí a dospievajúcich na Slovensku vo veku 9 – 17 rokov.

  Online diskusia: „Bremeno zažitého násilia nemusíte niesť sami“ – následná pomoc detským obetiam násilia

  Online diskusia: „Bremeno zažitého násilia nemusíte niesť sami“ – následná pomoc detským obetiam násilia

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch organizuje dňa 24.11.2021 od 10:00 do 12:00 online diskusiu na tému: „Bremeno zažitého násilia nemusíte niesť sami“ – následná pomoc detským obetiam násilia

  Online diskusia „Viete, čím sú kŕmené vaše deti v online priestore?“ – digitálna bezpečnosť detí v online priestore.

  Online diskusia „Viete, čím sú kŕmené vaše deti v online priestore?“ – digitálna bezpečnosť detí v online priestore.

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch organizuje dňa 23.11.2021 od 10:00 do 12:00 online diskusiu na tému: „Viete, čím sú kŕmené vaše deti v online priestore?“ – digitálna bezpečnosť detí v online priestore.

   

   

   

  Formy násilia, ktoré ťa môžu ohrozovať:

  Fyzické týranie

  Fyzické týranie

  Ak ti niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole úmyselne spôsobuje zranenia fackovaním, bitím, kopaním, dusením, škrtením, úmyselne ti spôsobuje škrabance, modriny po tele, popáleniny, a týmto svojím správaním v tebe vyvoláva strach a spôsobuje ti bolesť, tak ťa fyzicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto fyzicky týra, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

  Psychické týranie

  Psychické týranie

  Ak sa niekto v tvojom blízkom okolí, v rodine alebo v škole tebe alebo tebe blízkemu človeku (napr. súrodencovi, rodičovi) dlhodobo vyhráža, vysmieva alebo teba či tebe blízkeho človeka dlhodobo vulgárne uráža, ponižuje alebo ignoruje, alebo ak fyzicky týra člena tvojej rodiny a týmto správaním v tebe vyvoláva strach, pocit hanby, alebo smútku, tak ťa psychicky týra. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto psychicky týra, nie je tvoja vina.  Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

  Sexuálne zneužívanie

  Sexuálne zneužívanie

  Ak sa ťa niekto dotýka na intímnych miestach bez tvojho súhlasu, ak ti na týchto miestach spôsobuje bolesť, núti ťa tieto miesta odhaľovať, bezdôvodne alebo bez tvojho súhlasu si ťa nahráva alebo fotí v intímnych situáciách a situáciách kedy si nahý/a, núti ťa, aby si sa dotýkal/a niekoho iného na intímnych miestach alebo ťa núti pozerať sa na jeho nahotu, môže to znamenať, že ťa sexuálne zneužíva. Je dôležité, aby si sa v takejto situácii obrátil na niekoho, kto ti pomôže. To, že ťa niekto sexuálne zneužíva, nie je tvoja vina. Nikto nemá právo takto ti ubližovať.

  Zanedbávanie

  Zanedbávanie

  je jednou z foriem násilia a znamená akútne a vážne ohrozenie dieťaťa nedostatkom starostlivosti a podnetov dôležitých pre jeho zdravý fyzický a psychický vývoj, a zahŕňa nasledovné:
  telesné zanedbávanie - zlyhanie v zabezpečení telesných potrieb, pričom môže nadväzovať, resp. prekrývať sa s telesným týraním (nedostatočná výživa po stránke kvality a kvantity, nedostatočné zabezpečenie odievania, ubytovania a hygienických potrieb dieťaťa)
  zdravotné zanedbávanie – nedostatok zdravotníckej starostlivosti, nedostatok ochrany pred akýmkoľvek ohrozením
  psychické a emocionálne zanedbávanie – zlyhanie pre zabezpečení citových potrieb, intelektuálneho a psychického rozvoja dieťaťa, opustenie dieťaťa

  Šikana

  Šikana

  Šikanovanie sa odohráva prevažne v škole alebo školskom zariadení a  ide o také správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. Šikanovanie sa môže prejaviť  najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, ale aj odcudzením veci alebo kyberšikanovaním. Pri kyberšikanovaní  ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania. 

  Sekundárna viktimizácia

  Sekundárna viktimizácia

  Je, keď sa obeť násilia stáva opakovane obeťou násilia v dôsledku necitlivého konania, neadekvátneho prístupu alebo nekonania každej osoby v rámci pomoci obetiam násilia. Sekundárna viktimizácia môže byť spôsobená aj necitlivou medializáciou prípadov násilia – v tejto súvislosti si pozrite na tejto stránke: Pre médiá.

  Chcem vedieť viac o tejto téme

  Záleží nám na Vás

  Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

  Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  Adresa

  MPSVR SR
  Špitálska 4, 6, 8
  816 43 Bratislava