Potrebujem pomoc

Aktuality

18. november: Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním

Aj pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním – 18. Novembra 2019, apeloval sekretariát Lanzarotského výboru, aby sa participujúce...

Čítať viac →

Nová kampaň TÝKA SA MA TO

Video spot tu. Pri príležitosti aktuálne prebiehajúcich medzinárodných a európskych dní venovaných deťom a ich ochrane spúšťa Národné koordinačné stredisko pre riešenie...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)