Potrebujem pomoc

Aktuality

21. zasadnutie Lanzarotského výboru- jún 2018

V dňoch 20. – 22. júna 2018 sa uskutočnilo dvadsiate prvé zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym...

Čítať viac →

Preklady informačných materiálov do jazykov národnostných menšín

NKS prostredníctvom ochotných dobrovoľníkov zabezpečilo preklad informačných materiálov zameraných na poskytnutie základných informácií  v rámci problematiky ochrany detí pred...

Čítať viac →

Detstvo bez násilia

Kalendár podujatí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)