English

Detstvo bez násiliaNever všetkému, čo nájdeš na internete

Internet je plný informácií, ktoré sú nám – bežným užívateľom – veľmi jednoducho dostupné. Všetko, čo k tomu potrebujeme, je častokrát otvoriť si GOOGLE a napísať pár slov do vyhľadávania. Možno si to mnoho ľudí ani neuvedomí, ale vyhľadávač sa stáva našou pravou rukou. Hľadáme tu odpovede na otázky od jednoduchých informácií, ako je predpoveď počasia, návody na použitie, či recepty až po dôležité informácie, ktoré vedia ovplyvniť náš život. Problém nastáva v dôveryhodnosti informácií. Dnes je už mnoho webov, článkov, blogov, ktoré neposkytujú pravdivé informácie. Na internet môže totiž prispievať hocikto. Tie informácie síce vyzerajú dôveryhodne, predovšetkým ak sa v danom odbore nepohybujeme príliš často. Nepravdivé informácie, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú zdravia, liekov, liečby a pod. môžu byť životu nebezpečné.

Tento druh klamstva na internete sa zjednodušene volá hoax. Môžeme ho charakterizovať ako nepravdivú, falošnú alebo poplašnú správu. Cieľom hoaxu je vyvolať strach, rozširovať paniku, poškodiť dobré meno určitej inštitúcie alebo firmy. Často sa taktiež objavujú hoaxy, ktorých cieľom je iba prilákať pozornosť užívateľa za účelom kliknutia na stránku, na ktorej sa nachádzajú reklamy. Preto je veľmi dôležité nezabúdať si overiť informácie z viacerých zdrojov a v dôležitej situácii sa obrátiť na pomoc odborníkov.

Jednou z úloh našej Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore je podporovať presadzovanie mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia a rozvíjanie zručností potrebných na analýzu zložitých mediálnych skutočností, ktoré sú potrebné na rozpoznanie rozdielu medzi objektívnymi faktami a subjektívnymi názormi.

Video nájdete TU.

Viac informácií o strategických a koncepčných materiáloch nájdete na stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk alebo na profiloch Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch na sociálnych sieťach.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava