English

Detstvo bez násiliaSTOP nenávisti na internete

Video zobrazuje, aký vplyv na osobu môže môžu mať urážlivé a provokatívne správy či komentáre na internete. Častokrát si osoby, ktoré staja práve za nenávistnými komentármi neuvedomia, aký veľký dopad ich konanie môže mať. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nejde o nič vážne, avšak nikdy nevieme do akej miery môže náš zlomyseľný komentár druhého zasiahnuť. Čoraz viac sa online svet prelína s tým reálnym a stáva sa našou súčasťou.

Kyberšikana (Cyberbullying) je priamo zadefinovaná aj na Národnej koncepcii na ochranu detí v digitálnom priestore. Ide teda o šikanovanie pomocou nových informačných a komunikačných technológií (t.j. najmä cez internet a mobilné telefóny). Príkladmi môžu byť anonymné vášnivé alebo nenávistné e-maily, obťažovanie prostredníctvom textových správ. S klasickou šikanou zdieľa tri základné charakteristické znaky a to úmysel, opakované konanie (trvanie v čase), nerovnováha moci (napr. fyzická sila, prístup k určitým informáciám, sociálny status, obľúbenosť u iných detí, v prípade kyberšikany aj technologické zručnosti,…) Odlišuje sa však od nej ďalšími špecifikami: anonymita útokov (v mnohých prípadoch agresor vystupuje anonymne), posilnenie straty empatie (vďaka anonymite a odstupu, ktoré informačné technológie umožňujú, agresor nevidí priamu emocionálnu reakciu obete), publikum (útoky sú prístupne veľkému až neobmedzenému okruhu divákov), čas a priestor (útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase, zverejnené informácie a fotky môže byť náročné odstrániť). V rámci Akčného plánu Národnej koncepcie ochrany detí pred násilím na roky 2020 až 2021 sa sformulovala úloha č. 3: zapojiť médiá a najmä verejnoprávne, aby sa venovali téme ochrany detí v digitálnom priestore a zvyšovaniu úrovne mediálnej gramotnosti.

Online agresia a kyberšikanovanie nie je novodobým problémom. a preto sa snažme eliminovať takéto správanie sa v digitálnom prostredí, ako aj v reálnom živote.

A nezabúdajme na to, že tak ako v offline svete, aj v tom online nesieme za svoje skutky (vyjadrenia) zodpovednosť.

 

Viac o Národnej koncepcii na ochranu detí pred násilím nájdete tu (link).

Viac o kampani zameranej na zvyšovanie povedomia o násilí na deťoch nájdete tu (link).

Video (link)

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava