English

Detstvo bez násiliaVyhodnotenie kampane “Týka sa ma to” 2019

Národná kampaň “Týka sa ma to” 2019

V priebehu novembra a decembra 2019, prebiehala už druhý rok národná kampaň “Týka sa ma to”  v on-line prostredí. Zahŕňala propagáciu  prostredníctvom sociálnych sietí: Youtube, Facebook a Instagram s odkazom na www.detstvobeznasilia.gov.sk/en. Cieľom kampane je scitlivovanie verejnosti k problematike násilia na deťoch, a to konkrétne spôsobom poukázania na potrebu venovať pozornosť tomu, čo sa deje okolo nás všetkých - všímať si a načúvať deťom, ktoré sa nám snažia niečo povedať, čím sa môže zvýšiť šanca včasnej intervencie tam, kde je to potrebné. Prvý krok v boji proti násiliu musí byť ten, že si jeho existenciu pripustíme.

Účelom kampane je aj reflektovať skutočnosť, že násilie sa nedotýka len tých, na ktorých je páchané, ale nás všetkých - rodičov, súrodencov, kamarátov, neznámych okoloidúcich. Konkrétne kampaň odráža dôležitosť venovať pozornosť tomu, čo sa deje okolo nás a počúvať tých, ktorí sa nám pokúšajú niečo povedať.

Dosah na sociálnych a internetových platformách:

  1. Facebook

Videnia príspevkov

1 829 551

Dosah príspevkov

1 678 439

Zobrazenia videa

554 524

Pozretia videa 15 sek. a viac

181 671

Nárast fanúšikov o

158

Počet komentárov

214

Zdieľania

1 887

Reakcie na príspevky

9 940

 

  1. Instagram

Sledovatelia na začiatku kampane

96

Aktuálny počet sledovateľov

370

Videnia príspevkov

951 514

Dosah príspevkov

783 823

Počet komentárov

10

Reakcie na príspevok

1 683

Uloženia príspevkov

154

 

  1. Youtube

Celkový počet zhliadnutí

107 482

Celkový počet kliknutí

809

 

  1. Google – štatistiky k reklamám

Celkový počet zobrazení

5 516 336

Celkový počet kliknutí

2, 13 tis.

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava