English

Detstvo bez násiliaVyhodnotenie Kampane 2020

Vyhodnotenie kampane 2020 – ochrana detí v digitálnom prostredí

Od 1. marca 2020 do 30. novembra 2020 prebiehala naša kampaň zameraná na ochranu detí v digitálnom priestore. Cieľom kampane bolo upozorniť spoločnosť na problémy, ktoré so sebou prinášajú sociálne siete. Tvorba kampane je jednou z úloha Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím s strategickom cieli č. 5 - Zvyšovanie informovanosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Kampaň tiež vychádzala aj z Národnej koncepcie na ochranu detí v digitálnom priestore, ktorá sa zameriava na túto problematiku. Jednou z úloh našej Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore je podporovať presadzovanie mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia a rozvíjanie zručností potrebných na analýzu zložitých mediálnych skutočností, ktoré sú potrebné na rozpoznanie rozdielu medzi objektívnymi faktami a subjektívnymi názormi.

V rámci kampane bolo vytvorených 5 videí týkajúcich sa násilia, s ktorým sa najčastejšie deti v online svete stretávajú. Videá „Stop nenávisti na internete“, „Pozor na obsah, ktorý zdieľaš“, „Obeťou sa môže stať ktokoľvek“, „Never všetkému čo nájdeš na internete“ a „Sociálne siete nie sú realita“ môžete nájsť aj v jazykových mutáciách na našom kanáli Youtube, ako aj ďalšie dve backstage videá.

Ako ďalším cieľom bola práve propagácie a detabuizácia tém násilia páchaného na deťoch prostredníctvom sociálnych sietí a interakcie sledovateľov. Počas 9 mesiacov sa nám podarilo zasiahnuť nasledovnú verejnosť:

Facebook:

Instagram:

Youtube videá:

 

Presnejšie štatistické údaje ku konkrétnym príspevkom na sociálnych sieťach môžete nájsť na našom webe sekcii Dokumenty – Zvyšovanie povedomia pod názvom „Vyhodnotenie kampane 2020“  

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava