English

Detstvo bez násiliaEurópsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

18. november - Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním: Prevencia rizikového správania sa detí : deťmi vytvorené fotografie alebo videá so sexuálnym podtónom

#EndChildSexAbuseDay

Tohtoročnou témou Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 18. novembra 2020, je Prevencia rizikového správania sa detí: deťmi vytvorené fotografie alebo videá so sexuálnym podtónom.

Deti čoraz viac skúmajú a vyjadrujú svoju sexualitu prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najmä sociálnych médií a aplikácií na zasielanie správ. To zahŕňa vytváranie a zdieľanie sexuálne sugestívnych alebo explicitných fotografií alebo videí, ktoré sú ich súčasťou. Často však podceňujú riziká spojené s týmto správaním, sú pod tlakom rovesníkov zdieľať takéto obrázky alebo videá alebo sú v pokušení zapojiť sa do rizikového správania. Je preto nevyhnutné venovať sa prevencii v tejto oblasti, aby sa zabránilo takémuto správaniu, pretože fotografie alebo videá tohto charakteru môžu skončiť na internete a môžu viesť k tomu, že deti budú terčom sexuálneho nátlaku a / alebo vydierania.

Predchádzať sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu detí a bojovať proti nemu je účelom Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor). Lanzarotský výbor aktuálne pripravuje implementačnú správu zameranú na odporúčania štátom, ktoré ratifikovali dohovor (teda aj Slovenská republika), v oblasti ochrany detí pri používaní informačno-komunikačných technológií, najmä v súvislosti so sebou vytvorenými sexuálne explicitnými fotografiami a videami. (Odpovede SR na viaceré témy v danej súvislosti môžete nájsť tu.)

BOOKLET

Pri príležitosti 18. novembra, sa Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia (NKS) na deťoch rozhodlo v rámci jednej z hlavných úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a tiež Národnej koncepcie na ochranu detí v digitálnom priestore, v rámci zvyšovania informovanosti o problematike násilia na deťoch, vytvoriť v spolupráci s Radou Európy slovenskú verziu brožúry zameranej na zamedzenie online sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí, „Takže toto je sexuálne zneužívanie?“. Brožúra bola vytvorená v spolupráci s deťmi, aby sme im mohli túto tému priblížiť detskou rečou.

Materiál pokrýva témy sexuality a sexuálneho zneužívania a využíva niekoľko scenárov prispôsobených deťom a tínedžerskemu svetu na odovzdanie dôležitého odkazu. Hlavným posolstvom je myšlienka, aby sa deti a dospievajúci necítili osamotení v situáciách, kedy majú problémy, otázky alebo potrebujú radu. Mali by sa obrátiť na osoby, ktorým dôverujú, vrátane rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, psychológov, právnikov a využiť tiež možné alternatívy ako je online chat alebo linka pomoci pre deti, ktoré im môžu pomôcť v rôznorodých problémoch. Cieľom je tiež poskytnúť užitočné rady a informácie deťom alebo dospelým, či už majú obavy z určitého správania, majú otázky týkajúce sa ich práva odmietnuť, alebo čo robiť, keď sa zdieľajú sexuálne explicitné fotografie a ako je možné získať prístup k podpore pri riešení týchto otázok.

Brožúra poskytuje nahliadnutie do príbehov niekoľkých mladých ľudí a prostredníctvom primeranej terminológie, zvyšuje povedomie o hmotných a procesných ustanoveniach Lanzarotského dohovoru- Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

VIDEO: Pozor na obsah, ktorý zdieľaš

V júli 2020 NKS spustilo celonárodnú kampaň na ochranu detí v digitálnom priestore, ktorej súčasťou je 5 videí, každé je zamerané na inú rizikovú situáciu, ktorá môže v online prostredí nastať.

Práve video Pozor na obsah, ktorý zdieľaš poukazuje na riziká spojené so šírením nevhodného obsahu na internete. Žijeme v dobe, kedy o človeku vieme takmer všetko cez jeho účet na Facebooku, Instagrame alebo iných sociálnych sieťach. Zdieľame tam, čo jeme, čo robíme, kde sme, s kým sme. Komunikujeme prostredníctvom fotiek, videí a zvukových nahrávok. Častokrát takýto obsah vytvárame za zdanlivo neškodným účelom. Či už ide o srandu alebo chceme obsah poslať osobe, ktorej plne dôverujeme, musíme myslieť na to, že akonáhle niečo pošleme cez sociálne siete inej osobe, alebo dovolíme, aby iná osoba taký obsah vytvorila, môže to byť zverejnené. Predtým, ako takýto obsah vytvoríte, odošlete alebo uverejníte na internete, je dôležité sa najprv vždy zamyslieť, či naozaj chcete, aby to videli aj iní ľudia. Chcete, aby tú fotku alebo video videli napríklad Vaši priatelia, Vaša rodina, rodičia? Môže to video vidieť váš profesor, zamestnávateľ, kolega?

Dopady takéhoto konania môžu mať následky, ktoré si v tom momente neuvedomujeme. Je prirodzené, že dôverujete svojej rodine, kamarátom či partnerom, ale myslite na to že aj ich účet môže niekto napadnúť a obsah, ktorý sa na ňom nachádza zneužiť. Obzvlášť závažné dôsledky to môže mať, ak sa jedná o sebou vytvorené sexuálne explicitné videá či fotky. Zvyčajne si myslíme, že nám sa to stať nemôže. Až kým sa nám to nestane. Mali by sme viacej premýšľať o tom, aké fotky/videá si robíme, kde si ich ukladáme, kto k nim má prístup a tiež, komu ich posielame. Rovnako tak, čo robíme s fotkami alebo videami, ktoré sme dostali od niekoho iného alebo na ktorých je zobrazený niekto iný. Viac k tejto téme nájdete aj v našom Backstage videu "Pozor na obsah ktorý zdieľaš".

 

Ďalšie videá kampane na ochranu detí v digitálnom priestore:

Obeťou sa môže stať ktokoľvek.

Stop nenávisti na internete.

Never všetkému, čo nájdeš na internete.

 Instagram nie je realita.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava