English

Detstvo bez násiliaZASTAVME spolu zneužívanie detí a povedzme STOP detským sobášom

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch  MPSVR poukázalo na problematiku obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Napriek tomu, že ide o nelegálne konanie, trestný čin, detské sobáše nie sú ani na Slovensku minulosťou.  Preto Ministerstvo práce pripravilo informačné materiály k tejto téme.

„Od  minulého roka  intenzívne riešime problematiku detských sobášov najmä v zasiahnutom regióne nitrianskeho kraja,“ hovorí riaditeľka spomínaného koordinačného strediska Mária Vargová. V súčinnosti s ministerstvom vnútra v rámci expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi  pripravili oba rezorty spoločný informačný materiál, letáčik s názvom“ Nútené detské sobáše ako forma obchodovania s ľuďmi“.  Cieľom je aj týmto spôsobom upozorniť na rizikové faktory, ktoré by mohli viesť k obchodovaniu s deťmi, pretože pri posúdení najlepšieho záujmu dieťaťa musia byť rešpektované všetky jeho práva vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa. Každé dieťa má právo na detstvo.

Leták bude distribuovaný zatiaľ prostredníctvom online komunikácie a  regionálnych odborníkov strediska, neskôr sa distribúcia rozšíri do škôl a na miesta, kde sa stretáva najviac ľudí, tzv. komunikačného body.

„ Náš odborný tím intenzívne pracuje na komplexnom materiáli, pričom po skončení opatrení v súvislosti s COVID-19 plánujeme aj realizáciu multidisciplinárnych stretnutí na túto tému,“ dodáva riaditeľka strediska Mária Vargová.

MPSVR bude aj naďalej všetkými možnými komunikačnými, vzdelávacími, preventívnymi aktivitami a prostriedkami upozorňovať na obchodovanie s deťmi na Slovensku, a zároveň vyzývať verejnosť k aktívnej spolupráci a všímavosti. „Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. V prípade, že sú porušené práva dieťaťa, každý z nás sme povinný oznámiť túto skutočnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. O to ľudí prosím, “ prízvukuje v tejto súvislosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.  Že nejde o zanedbateľný problém svedčia aj štatistické údaje za uplynulé roky.  Od roku 2015 bolo na Slovensku odhalených viac ako 12 prípadov obchodovanie s deťmi za účelom núteného sobáša. Obeťou detských sobášov sú už 12-ročné dievčatá.  

Leták môžete k núteným sobášom môžete nájsť v dokuementoch

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava