English

Detstvo bez násiliaDostupný zborník z odbornej konferencie “Trauma v detstve… a čo ďalej?”

V dňoch 25. - 26. septembra 2019 sa uskutočnil druhý ročník konferencie organizovanej Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťocch, pod názvom "Trauma v detstve... a čo ďalej?". 

Medzi rečníkmi konferencie boli aj hostia z Ukajiny. Téma vojnovej Ukrajiny a ohrozenia detí bola jedným z bodov najväčšieho záujmu účastníkov konferencie. Na konferencii hovoril o ochrane detí pred násilím aj Dr. Ewald Filler z Rakúskeho úradu vlády. veľmi podstaný progres priniesol výskum Súvislosti medzi traumatizáciou v detstve a fyziologickým zdravím v dospelosti, ktorého realizáciu podporilo Národné koordinančné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v rámci plnenie Stratégie na ochranu detí pred násilím. Pre účastníkov sme pripravili aj workshopy, kde mohli v praktickej rovine hľadať riešenia a učiť sa novým prístupom k traumatizovaným deťom. Medzi rečníkmi boli aj hostia z Českej republiky. 

Bližšie informácie a príspevky z konferencie ôžete nájsť v už uverejnenom Zborníku TU

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava