English

Detstvo bez násiliaAj v čase izolácie majme oči na stopkách!

Pripravili sme pre Vás kontakty pomoci, s ktorými sa môžeme stretnúť v čase izolácie z rôznych oblastí:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

https://www.minedu.sk/dnes-bolo-spustene-poradenske-call-centrum-rezortu-skolstva/?fbclid=IwAR2srTmEbLj78CFrlVNvFbt7ITCjjOQzgm6Wh5eGVes1F70yPZ6bHbDxUWk 

 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie: https://vudpap.sk/:

 

 

Štátny pedagogický ústav:

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/poradensky-servis-a-odporucania.html

 

ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v materských, základných a stredných školách, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

Oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín: jozef.facuna@statpedu.sk, 0914 345 758

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava