English

Detstvo bez násiliaAko udržať vaše dieťa na internete v bezpečí počas toho, ako ste uviazli doma kvôli vypuknutiu pandémie COVID-19 ?

Ako udržať vaše dieťa na internete v bezpečí, počas toho ako ste uviazli doma kôli vypuknutiu choroby COVID-19

 

5 spôsobov, ako pomôcť udržať online zážitky vášho dieťaťa pozitívne a bezpečné.

 

Je veľmi pravdepodobné že v týchto dňoch keď sú školy a školské zariadenia zatvorené z dôvodu prevencie pred koronavírusom, trávia vaše deti oveľa viac času online. Online vyučovanie, chatovanie s kamarátmi, prípadne starými rodičmi dokonca aj cvičenie na hudobných nástrojoch sa presunulo do online prostredia. Byť v spojení pomáha dospievajúcim deťom prekonať aktuálny nedostatok sociálnych kontaktov, ktoré sú samozrejme nevyhnutné pre ich zdravý vývin. Pre každého rodiča to však predstavuje novú výzvu. Ako môžete vyťažiť čo najviac pozitívneho z toho čo internet ponúka pre vaše dieťa  a zároveň minimalizovať riziká, ktoré deťom v online prostredí hrozia ? Toto je otázka na ktorú odpoveď sa hľadá ťažko aj za normálnej situácie, nehovoriac o aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom.

 

5 spôsobov, ako pomôcť udržať online zážitky vášho dieťaťa pozitívne a bezpečné.

 

 

  1. Udržte svoje deti v bezpečí prostredníctvom otvorenej komunikácie

 

Rozprávajte sa s deťmi úprimne o tom s kým komunikujú na sociálnych sieťach a ako. Uistite sa, že rozumejú dôležitosti a hodnote podporných reakcií a že diskriminácia a urážanie nie sú v poriadku. Ubezpečte vaše deti, že ak niečo také zažívajú, nemusia sa báť Vám to oznámiť a budú mať vo Vás oporu. Zvýšte vašu pozornosť ak vycítite že pri takejto diskusii je  vaše dieťa je rozrušené alebo ak sa snaží skrývať svoje online aktivity.  Pracujte so svojím dieťaťom na stanovení pravidiel o tom, ako, kedy a kde je vhodné online zariadenia používať.

 

  1. Na ich ochranu využite technológiu

 

Skontrolujte, či zariadenie vášho dieťaťa používa aktuálnu verziu antivírusového programu a či sú zapnuté nastavenia ochrany osobných údajov. Ak sa napríklad kamery na notebook nepoužívajú, majte ich zalepené nepriehľadnou páskou. V prípade že máte mladšie deti ktoré používajú smartphone, existujú nástroje (aplikácie) rodičovskej kontroly, prostredníctvom ktorých viete pomôcť udržať online skúsenosti vášho dieťaťa pozitívne. Dávajte si pozor na bezplatné online vzdelávacie zdroje. Vaše dieťa by nikdy nemalo povinne poskytnúť fotografiu alebo celé meno, aby mohlo použiť tieto nástroje. Vysvetlite svojmu dieťaťu dôležitosť uchovávania osobných údajov v súkromí.

 

  1. Trávte s deťmi čas na internete spoločne

 

Vytvorte príležitosti na trávenie voľného času online so svojimi deťmi spolu s vami, rodinou a priateľmi. Zrealizujte spoločný videohovor, hrajte online hry, ukážte svojmu dieťaťu že viete byť súčasťou online prostredia. Okrem toho, ostať v spojení je v súčasnej situácií dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pomôžte svojmu dieťaťu vyhnúť sa  informáciám a obsahu, ktoré sú vzhľadom na jeho vek nevhodné a môžu zvýšiť jeho strach z vírusu COVID-19. Mnohé zdroje ako od dôveryhodných organizácií ako sú UNICEF a Svetová zdravotnícka organizácia, sú vám a vášmu dieťaťu k dispozícii, aby ste sa o víruse dozvedeli spoločne viac.

 

  1. Podporujte zdravé online návyky vášho dieťaťa.

 

Propagujte pred svojim dieťaťom dobré správanie pri videohovoroch. Povzbudzujte svoje deti aby boli voči svojim spolužiakom milé a úctivé a aby mali na pamäti čo majú počas videohovoru oblečené a vyhli sa videohovorom zo spálne. Oboznámte sa spoločne so školskými zásadami a linkami pomoci, na ktoré dokážete nahlásiť kyberšikanovanie a nevhodný obsah na internete. Kedže deti aktuálne trávia viac času online, môžu byť vystavené väčšej miere reklamy, ktorá propaguje nezdravý životný štýl alebo iný materiál vekovo nevhodný pre deti. Pomôžte dieťaťu rozpoznať tieto reklamy, diskutujte s ním o tom čo zlé na niektorých reklamách vidíte, prečo ich vnímate ako nevhodné. Vysvetlite svojmu dieťaťu že nie všetky informácie ktoré na internete nájde sú zaručene pravdivé a upozornite, že je potrebné tieto informácie rozlišovať.

 

  1. Nechajte deti zabávať sa a vyjadriť samých seba

 

Tráviť čas doma môže byť pre vaše deti skvelou príležitosťou využiť svoje hlasy online na to, aby sa podelili o svoje názory a podporili tých, ktorí to počas tejto krízy potrebujú najviac. Povzbudzujte svoje dieťa aby využívalo online nástroje napríklad aj na online cvičenia, ktoré vyžadujú fyzický pohyb. Pokojne si zacvičte spolu s deťmi podľa online videa. A nakoniec, nezabudnite nájsť správny balans medzi online a offline aktivitami.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava