English

Detstvo bez násiliaTýka sa nás to!

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) rozbehlo na sociálnych sieťach krátku minisériu príspevkov

„Týka sa nás to“ 

Ide o príspevky s infografikou, ktoré sú zamerané nielen na podporu ochrany detských obetí násilia či dôležitosť významu prezumpcie statusu obete, ale aj obzvlášť zraniteľnú obeť a problém prístupu celej spoločnosti k detským obetiam násilia.

NKS sa rozhodlo reflektovať na síce zložitú, no dôležitú tému prístupu ochrany detí pred násilím a apelovať tak na verejnosť s cieľom poskytnúť podporu detským obetiam násilia. Už samotné násilie je pre dieťa zraňujúce a túto bolesť často znásobuje necitlivý postoj okolia a spoločnosti, keď okolnosti násilia páchanom na dieťati spochybňujú a bagatelizujú. Detská obeť akejkoľvek formy násilia to má ťažké. Vnútorné prežívanie takýchto traumatizujúcich udalostí je náročné a bolestivé. Samotné prehovorenie o svojej skúsenosti vyžaduje obrovskú odvahu a žiada si významnú podporu okolia.

Násilie sa týka všetkých, preto by sme sa mali naučiť komunikovať o ňom tak, aby sme popri rešpektovaní práva na prezumpciu neviny zároveň rešpektovali princíp prezumpcie statusu obete. Pri odhaleniach prípadov násilia majú totiž ľudia často tendenciu myslieť si, že zločin sa stal iba vtedy, ak sa preukáže. Zodpovednosť za preukázanie je často kladená na plecia dieťaťa. Pritom princíp prezumpcie statusu obete je právo na ochranu a podporu obete bez ohľadu na to, či bol páchateľ identifikovaný alebo usvedčený. Deti si zaslúžia byť vypočuté, pochopené a potrebujú cítiť, že na svoj problém nie sú samy. Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak.

Ako mimoriadne nebezpečný sa javí aj postoj verejnosti so sklonom spochybňovať deti, ich prežívanie a negatívnu skúsenosť na základe veku, minulosti, sociálneho prostredia či dokonca ich umiestnenia v detských domovoch a s tým súvisiacej škodlivej domnienky, že deti na základe týchto reálií môžu fabulovať, pretvárať skutočnosť, či dokonca klamať za účelom získania pozornosti. Takýto prístup spoločnosti je neprípustný a neakceptovateľný. Pokiaľ budeme detské obete násilia spochybňovať, budeme tak naďalej traumatizovať obeť, ktorá našla odvahu prehovoriť a hľadať pomoc, a rovnako tak týrané dieťa, ktoré sa so svojou skúsenosťou zatiaľ nepodelilo.

Médiá v tomto procese hrajú dôležitú úlohu v tom, ako spoločnosť vníma obete násilia, ako ich dokáže identifikovať, a ako im pomáha svojim postojom pri hojení emocionálnych rán. Médiá tiež disponujú obrovským potenciálom na to, aby scitlivovali verejnosť voči problematike násilia na deťoch a upozorňovali na nedostatky pri ich ochrane.

V dnešnom svete majú veľký vplyv pri podozrení z násilia, vyšetrovaní i v priebehu trestného konania médiá, sociálne siete a veľkú rolu zohráva aj politická kultúra. O takomto vplyve a dominancii, ktorá stojí proti samotnému dieťaťu, nehovoríme iba pri páchaní násilia, ale aj následne po tom. Napríklad, ak má jedna zo strán k dispozícii mediálny priestor, peniaze na advokáta, či vyššie postavenie alebo spoločenský status, je zvýhodnená oproti dieťaťu, ktoré nič z toho k dispozícii nemá. Práve preto by mala byť v prvom rade pomoc a ochrana smerovaná dieťaťu. Nedopustime, aby bol detský hlas prehlušený hlasom vplyvnejším.

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Prihlásenie pre koordinátorov

Registrácia