English

Detstvo bez násiliaBubnovačka - „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“

Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, tento rok prostredníctvom partnerov z Českej republiky prekročí hranice Slovenska.

Rok 2020 nám priniesol nepredvídané situácie, ktorých vplyv trvá aj naďalej. Verili sme, že sa v roku 2021 už stretneme spoločne na námestiach, no aj tento rok bude Bubnovačka podobná minuloročnej.

Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre všetkých náročná. No dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie spojí tohto roku nielen Slovensko, ale aj Česko. Hoci v sťažených podmienkach, veríme, že sa zapoja opäť stovky detí a dospelých, aby sme si spoločne v rovnakom čase pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Veríme, že ako po minulé roky, aj tento rok sa mnohé školy zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či malými spoločnými projektami s deťmi.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie asi nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch, či v telocvičniach ani tento rok. No ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, či cez online hodinu, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý.

 

Veríme, že o rok sa už stretneme spoločne na námestiach, a aj za tieto náročné roky zabubnujeme dvojnásobne!

 

Ak budete bubnovať, bez ohľadu na miesto, určite nám o tom dajte vedieť, info o mieste budeme priebežne zverejňovať na https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/ na mape „Bubnovačka 2021“. Zároveň aj vy môžete pridávať vaše fotky na FB udalosti „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!“, ktorá bude vytvorená na FB Centrum Slniečko, n.o..

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava