English

Detstvo bez násiliaSlovensko urobilo významný krok v boji proti tvorbe a šíreniu detskej pornografie.

Slovensko urobilo významný krok v boji proti tvorbe a šíreniu detskej pornografie.


Je dôležité lepšie a účinnejšie pomáhať pri identifikácií nebezpečných obsahov na internete, predovšetkým detskej pornografie. V tomto úsilí pomôže zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE, ktorá je globálnou sieťou pomáhajúcou zvyšovať bezpečnosť online priestoru. Jej cieľom je boj proti materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí na internete.

Na túto tému Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zorganizovalo v dňoch 25-26.5.2022 medzinárodné stretnutie pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Zúčastnili sa aj zástupcovia siete INHOPE, ktorí sa rozhodli prísť na Slovensko a priblížiť potrebu a mechanizmy fungovania tejto medzinárodnej siete. Cieľom bolo zvýšiť povedomie o problematike sexuálneho zneužívania detí na internete a tiež podporiť výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi národnými a medzinárodnými zainteresovanými stranami.
Okrúhly stôl sa konal na expertnej úrovni s odborníkmi z rôznych rezortov a tiež partnermi ako napr. : Rada Európy, Európska komisia, Slovenská nadácia pre UNICEF, DigiQ, Ochráň ma, České národné centrum bezpečnejšieho internetu, Poľský národný výskumný ústav a mnoho ďalších.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje hotline zameraná na odstraňovanie online detskej pornografie,  práve jej vznik je dôležitým prvkom pre centralizovanie snáh v boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu.

Pripojenie sa k sieti INHOPE preto bude významným posunom v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete a INHOPE v tomto ponúka Slovensku svoju stálu podporu.

Účinne tak dokážeme čeliť páchateľom trestnej činnosti tak, že znížime ich potenciál nahrávať a zdieľať takýto obsah na internete. Znížením dostupnosti materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí môžeme proaktívnym spôsobom bojovať proti jeho šíreniu a druhotnej viktimizácii.

Digitálny svet nemá hranice a objem materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí rastie. Súčasne s tým musí rásť aj naša snaha v boji proti jeho výskytu. Slovensko sa pridáva k tomuto úsiliu, aby pomáhalo chrániť deti aj v digitálnom priestore.

 

 

 

 

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava