English

Detstvo bez násiliaKonferencia: Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

Srdečne Vás pozývame na konferenciu:

"Bezpečnosť detí v digitálnom priestore"

 

Miesto a čas: Katolícka univerzita v Ružomberku, 7. 2. 2023 

(Medzinárodný deň bezpečného internetu)

Intenzívne používanie internetu deťmi a mladými ľuďmi je fenoménom dnešnej doby. Prináša mnohé benefity, ale je spojený aj s množstvom rizík. Zámerom konferencie je stretnutie výskumníkov a odborníkov z praxe, sieťovanie, spoločná diskusia v širokých témach využívania digitálneho priestoru deťmi a mladými. Konferencia bude mať dve sekcie: výskumnú, kde slovenskí výskumníci budú prezentovať ich aktuálne vedecké zistenia a odbornú, v ktorej vystúpia odborníci z praxe z organizácií, ktoré sa prakticky venujú práci s deťmi  a mladými v oblasti digitálneho priestoru.

Organizátor: 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch;

Katolícka univerzita v Ružomberku;

digiQ

 

Vedecký výbor konferencie: 

·           prof. David Šmahel, PhD. (Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti, Masarykova univerzita)

·           Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola)

·           Mgr. Janette Motlová (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie)

·           doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. (Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita)

 

Keynote speakri :

Mária Vargová, riaditeľka NKS pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVaR

Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti FSS MUNI

Juraj Holdoš, PhD. doc. Pavel Izrael, PhD. doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. PhDr. Katarína Kohútová, PhD. Výskumná správa: Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022

 

Predbežný program

  9:00 - 10:00

Registrácia

10:00 - 10:15

Otvorenie konferencie

10:15 - 12:00

Keynote speakers

12:00 - 13:00 

Obed

13:00 - 16:00

Prezentácie a diskusie v dvoch sekciách (výskumnej a odbornej)

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava