English

Detstvo bez násiliaVečerná škola

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) od septembra ponúka širokej dospelej verejnosti osvetovú aktivitu pod názvom Večerná škola. Ide o cyklus interaktívnych online prednášok, v ktorých odborníci z praxe aj akademického prostredia vysvetľujú rodičom, učiteľom a iným dospelým, ktorí často prichádzajú do kontaktu s deťmi, problematiku súvisiacu s prítomnosťou detí v online svete. A prečo to robíme? Aby sme ako dospeláci držali prst na pulze doby a vedeli sa zorientovať v tom, čo patrí do sveta detí v našom okolí. 

Doteraz sa uskutočnilo šesť Večerných škôl zameraných na rodinnú digitálnu dohodu, hoaxy a dezinformácie, kyberšikanovanie, videohry, poruchy príjmu potravy a ochranu osobných údajov v digitálnom prostredí. Ďalšie témy sa budú venovať otázkam digitálnej závislosti, emocionality detí tvárou v tvár negatívnym informáciám, digitálnemu rodičovstvu a linkám pomoci.  

Večerné školy sa odohrávajú vždy v posledný štvrtok mesiaca. Všetky informácie o Večerných školách – o ich obsahu, lektoroch, o tom, ako sa pripojiť - nájdete na našich sociálnych sieťach. Ak vo štvrtok nestíhate, počkajte si na balíčky údajov ku všetkým témam, ktoré postupne pridávame na webku www.bezpecnyinter.net.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava