English

Detstvo bez násiliaDeň bezpečného internetu 2023

Deň bezpečného internetu sa medzinárodne zameriava na bezpečnosť digitálneho prostredia. Pozýva k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, a najmä pre deti a mladých ľudí.

Hlavné motto: “Spoločne za lepší a bezpečnejší internet”.

Pri príležitosti dňa Bezpečného internetu sa Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v spolupráci s občianskym združením DigiQ rozhodlo do celoeurópskych aktivít zapojiť aj deti zo Slovenska. „ Názory a postrehy detí sú neskutočne prínosné. Deti sú všímavé a mnohokrát sa nám snažia rozšíriť hranice našej tolerancie. Často nás práve tieto názory vyrušia z vlastného pohodlia a pocitu, že nám postačia dobré zákony, smernice a nariadenia. Veríme, že ak chceme robiť niečo pre deti, musíme to robiť s nimi. Deti vedia byť našimi partnermi v rozhovoroch, ale tiež sa vieme od nich veľa naučiť“, hovorí riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Mgr. Mária Vargová.  

Musíme si pripustiť, že súčasná dospelá generácia je v online svete turistami. Súčasné deti sú v nej naopak domorodci. V online prostredí sa orientujú deti oveľa lepšie a rýchlejšie.  Ako sa deti môžu cítiť bezpečnejšie v online svete nám tiež vedia prezradiť samé a preto sme dňa 7.2.2023 na deň Bezpečného internetu vyhlásili súťaž a pozvali školy ale aj neformálne kolektívy, aby sa k nám pridali a spoločne s deťmi skúsili zodpovedať otázky:

Čo pre teba znamená bezpečnejší internet? Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ohrození? Čo by ste potrebovali zmeniť, aby bol online svet pre Vás bezpečnejším miestom?

Odpovedať na túto otázku mohli deti ako kolektívy (triedy, neformálne skupiny detí) formou ľubovoľného umeleckého vyjadrenia (grafické, pohybové, verbálne stvárnenie), aby sa tak zapojili do podpory a osvety bezpečného, zodpovedného a pozitívneho využívania digitálnych technológií pre deti a mladých ľudí. Túto výzvu prijalo 73 škôl, pričom sa zapojili školy zo všetkých krajov Slovenska. Dokopy sa zapojilo viac ako 114 kolektívov a viac ako 2127 žiakov skladaním piesní a rapov, divadelnými predstaveniami a scénkami, básňami, kresbami a pod.

Aj o tomto boli diela detí:

Žijeme si v online svete plnom hier, youtuber,

pozri tam je môj idol influencer, hazardér,

Internet nezabúda,

či to nie je dáka búda,

sloboda, sloboda.

Kyberšikana, trollovia, falošné profily,

pozor zbystri, čekuj, prever, buď vždy opatrný.

Hej, šír len lásku, radosť,

nenávisti máme už dosť,

online svet zlepšujme.

(ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves)

 

Virtuálny svet nám ponúka veľa možností,

hľadanie zábavy, vzdelávania a znalostí.

No, nezabúdajme, že aj nebezpečenstvo tu je,

treba vedieť, čo pravda a dezinformácia je.

Svet bez obmedzení, čas a vzdialenosť nehrajú rolu,

internet nám dáva slobodu.

Virtuálne priateľstvá alebo vzdelanie,

nezabúdajme na to, kto na druhej strane je.

(SOŠT Vráble)

 

Zahrám si na kompe ohník a voda,

vyskočí mi tam reklama nevhodná

nechtiac na to kliknem, iba okom bliknem

čo sa to deje? Kamoš sa mi smeje

kurzor sa mi chveje, neviem čo sa deje.

Zrazu mi príde správa, krúti sa mi hlava,

chce moje prachy, to sú ale strachy.

kamoš už je vážny, pomôž anjel strážny.

(ZŠ Kežmarská Košice)

 

Všetky zapojené kolektívy sa zaradili ku tisíckam ľudí po celej Európe, ktorým nie je ľahostajná bezpečnosť detí a mladých ľudí v digitálnom priestore a oslavujú takýmto spôsobom deň bezpečného internetu. Hodnotitelia, teda NKS v spolupráci s DigiQ a linkou pomoci Viac ako ni(c)k, po náročnom procese výberu určili niekoľko víťazných škôl:  

ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves SŠ Slančíkovej Nitra
ŠZŠ Košice ZŠ J. Švermu Humenné
ZŠ Hroncova Košice ZŠ Jakubov
ZŠ SNP Banská Bystrica ZŠ Slovenská Ľupča

A tiež špeciálnu cenu od NKS chceme udeliť ZŠ Kežmarská Košice, ZŠ Košické Olšany, ZŠ Drieňovec.

Výhercami sme však my všetci – deti a školy preto, že premýšľali nad tým, ako sa dá budovať bezpečnejší internet alebo čo v ňom chýba a my dospelí, lebo môžeme získať informácie a inšpiráciu od tých najpovolanejších, tých, ktorých sa to najviac týka – detí. Výtvory detí – piesne, básne, kresby a množstvo rôznych kreatívnych výtvorov budú postupne zverejňované na sociálnych sieťach Detstvo bez Násilia a Bezpečný internet a niektoré návrhy detí na zlepšenie budú tiež zohľadnené pri tvorbe strategických materiálov v gescii NKS pre zlepšenie digitálneho sveta.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava