English

Detstvo bez násiliaDigital Youth Forum (DYF)

Digital Youth Forum (DYF) sa venuje vzdelávaniu v oblasti pozitívneho, kreatívneho a bezpečného používania internetu. Podujatie je určené žiakom 7. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 5. ročníka stredných škôl.

Prvý ročník DYF 2023 na Slovensku sa uskutočnil v moderných industriálnych priestoroch Eventhouse v Žiline. Organizátori pripravili priestor pre viac ako 200 divákov.  Nechýbala ani chill out zóna, rôzne workshop stánky a občerstvenie.

Program bol nabitý zaujímavým a inšpiratívnym obsahom a aktuálnymi témami v rámci digitálneho prostredia, o ktorých je potrebné hovoriť. V prvom ročníku DYF vystúpili so svojimi zaujímavými príspevkami inšpiratívni ľudia z rôznych oblastí. Ako prvý sa študentom so zaujímavou prednáškou prihovoril Jakub Šuster. Porozprával im o projekte Elfovia.sk, ktorého poslaním je boj proti dezinformáciám a kultivácia diskusií na sociálnych sieťach.O environmentálnych témach v súvislosti s online prostredím porozprávala ekologická a klimatická aktivistka Marta Fandlová. Blok prednášok ďalej doplnila mladá dobrovoľníčka Veronika Kováčová z organizácie digiQ-digitálna inteligencia. Tínedžerka zo Žiliny svojim rovesníkom porozprávala o programe peer-to-peer vzdelávania digiPeers. Nadšencom videohier sa prihovoril Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a vysvetlil im, aké zručnosti si práve prostredníctvom konkrétnych obľúbených hier môžu rozvíjať.O zmysluplnom trávení času na internete porozprávala Martina Bolibruchová z projektu zmudri.sk. Nakoniec zaznel príhovor Zuzany Bendíkovej  z organizácie InTYMYta, ktorej misiou je poskytovať inkluzívnu, vekovo adekvátnu a výskumom podloženú vzťahovú a sexuálnu výchovu.

Digital Youth Forum nie je len o prednáškach, príspevkoch a diskusii so študentmi. Dôležitou súčasťou podujatia bola aj workshop zóna, kde si študenti mohli vyskúšať zaujímavé aktivity týkajúce sa digitálnych technológií od kreatívneho OZ Hemisféra ľavá, slovenského videoherného štúdia PowerPlay Studio či vzdelávacej organizácie Eduma. Niečo zo svojich technologických „vychytávok“ študentom priniesla aj Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy. Informačné stánky, kde sa mohol každý zastaviť, pripravili mladí digiPeers z digiQ, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Celý program hudobne sprevádzala speváčka Barb – Barbora Hazuchová.

Cieľom podujatia bolo priniesť študentom príjemný zážitok plný inšpiratívnych nápadov a zanechať v nich myšlienku, že online svet môže byť aj pozitívny, bezpečný a kreatívny.

Prečo sa zúčastniť na DYF?

Fórum sa organizuje v susednom Poľsku už 8 rokov a každý rok sa stretáva s veľkým ohlasom mladých ľudí a učiteľov. Tým, že si študenti vypočujú dospelých odborníkov a rovesníkov, ktorí kreatívne využívajú internet, získajú inšpiráciu a konkrétne poznatky. Na Slovensku si prvý ročník tiež získal množstvo pozitívnych ohlasov, preto sme sa rozhodli v tomto projekte pokračovať. Tento rok sa uvidíme v Prešove s rovnako inšpiratívnym a digitálne nabitým programom.

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava