Slovak

Detstvo bez násiliaDocuments for download

Strategic materials

Strategic materials

International and European documents

International and European documents

Materials on specific themes

Materials on specific themes

Raising Awareness

Raising Awareness

We care about you

Therefore, we want you to be informed. Subscribe to our newsletter and you will be the first to know about events and news.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Address

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava