English

Detstvo bez násilia - DokumentyDokumenty na stiahnutie

Strategické materiály

Strategické materiály

Medzinárodné a európske  dokumenty

Medzinárodné a európske dokumenty

Materiály podľa špecifických tém

Materiály podľa špecifických tém

Zvyšovanie povedomia

Zvyšovanie povedomia

Medzinárodné a európske dokumenty

Dohovor o právach dieťaťa

Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

Iné

Stratégia EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí /júl 2020/

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava