Aktuality

18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

18. november 2016

18. november je už po druhýkrát Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

Členské štáty Rady Európy tento deň upriamujú pozornosť verejnosti na problematiku sexuálneho násilia na deťoch. Pre prevenciu trestných činov s ním spojených a ochranu obetí je nevyhnutné, aby nebol tento problém tabuizovaný alebo popieraný.

Rada Európy a Lanzarotský výbor predstavujú platformy pre medzinárodnú odbornú diskusiu, ktorú je možné aj prostredníctvom dostupných materiálov preniesť na národnú úroveň.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečilo adaptáciu videa Rady Európy “Tell Someone You Trust” (Povedz to niekomu, komu dôveruješ) do slovenského jazyka. Video prijateľnou formou približuje deťom problém sexuálneho zneužívania, ale zároveň môže byť výbornou pomôckou pre dospelých, ktorí chcú s deťmi o probléme hovoriť.

Slovenská republika ratifikovala Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor) 1. marca 2016.

Viac informácií k tohtoročným aktivitám k Európskemu dňu ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním v Rade Európy nájdete tu.

EndChildSexAbuseDay-970x250-EN

 • 20. november – Deň práv dieťaťa

  20. november 2016

  20. november 1989 je kľúčovým dňom v histórii práv dieťaťa. Každoročne si tento deň pripomíname výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Valným...

 • 18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

  18. november 2016

  18. november je už po druhýkrát Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Členské štáty Rady Európy tento deň...

 • Cesta hrdinov – nová aplikácia pre deti

  8. november 2016

  Aj v tomto roku pokračuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v realizácii komunikačnej kampane zameranej na rozšírenie informovanosti o problematike...