Aktuality

20. november – Deň práv dieťaťa

20. november 2016

20. november 1989 je kľúčovým dňom v histórii práv dieťaťa. Každoročne si tento deň pripomíname výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN. Tento deň bol zároveň vyhlásený za Svetový deň detí.

Články a princípy Dohovoru o právach dieťaťa by však nemali byť predmetom našej pozornosti iba dnes. Práva dieťaťa sa nám, spôsobom, akým sú formulované, môžu zdať vzdialené. V skutočnosti však súvisia s každodennou realitou detí, ktorú ovplyvňuje každý a každá z nás, či už z pozície rodiča, súrodenca, učiteľa, upratovačky, suseda, lekárky, či okoloidúceho.

 • Vianočné prianie

  23. december 2016

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch Vám praje pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2017!

 • 20. november – Deň práv dieťaťa

  20. november 2016

  20. november 1989 je kľúčovým dňom v histórii práv dieťaťa. Každoročne si tento deň pripomíname výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Valným...

 • 18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

  18. november 2016

  18. november je už po druhýkrát Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Členské štáty Rady Európy tento deň...