Aktuality

Komisár pre deti

2. september 2015

Od 1. septembra 2015 je účinný zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inštitút komisára pre deti zabezpečí verejnú ochranu práv detí a vychádza zo záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Znenie zákona nájdete na vyššie uvedenom odkaze.

  • Chcem vedieť viac o násilí na deťoch!

    2. október 2015

    Milí priatelia, spúšťame komunikačnú kampaň o násilí na deťoch. Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme...

  • Komisár pre deti

    2. september 2015

    Od 1. septembra 2015 je účinný zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých...