Aktuality

Cesta hrdinov – nová aplikácia pre deti

8. november 2016

Aj v tomto roku pokračuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v realizácii komunikačnej kampane zameranej na rozšírenie informovanosti o problematike násilia páchaného na deťoch a možnostiach pomoci. Druhý rok kampane je orientovaný na cieľovú skupinu detí s využitím novej mobilnej aplikácie pod názvom Cesta hrdinov.

Aplikácia priateľskou formou predstaví deťom rôzne formy násilia a zároveň deťom pomôže odlíšiť násilie od bežných každodenných situácií, s ktorými sa stretávajú.

Heslo kampane znie: Hrdina o násilí nemlčí. Staň sa hrdinom! Veríme, že deti, ktoré sú o násilí a svojich právach primerane vzdelávané a posilňované v participácii, sa samé stávajú aktérmi zmeny – hrdinami. Cesta hrdinov je vytvorená prioritne pre deti, ale má ambíciu zaujať aj dospelú verejnosť. Aplikácia môže byť skvelou inšpiráciou a pomôckou pre dospelých, ktorí o tejto problematike chcú s deťmi hovoriť. Súčasne je nielen vzdelávacou mobilnou aplikáciou, ale aj reálnym sprostredkovateľom pomoci, či už možnosťou priameho kontaktovania vybraného subjektu alebo odkazom na www.detstvobeznasilia.gov.sk.

 Mobilná aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie pre zariadenia s operačným systémom IOSAndroid

 

 • 18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

  18. november 2016

  18. november je už po druhýkrát Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Členské štáty Rady Európy tento deň...

 • Cesta hrdinov – nová aplikácia pre deti

  8. november 2016

  Aj v tomto roku pokračuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v realizácii komunikačnej kampane zameranej na rozšírenie informovanosti o problematike...

 • Je aj vaša škola plná hrdinov?

  5. september 2016

  Začiatok septembra je spojený predovšetkým so začiatkom školského roka a nástupom, či návratom detí do školského prostredia a kolektívu. Preto sa obraciame na...