Aktuality

Iniciatíva Rady Európy START TO TALK (Začni hovoriť)

13. apríl 2018

Sexuálne zneužívanie detí sa odohráva aj v športe.

„Start to talk” je výzva Rady Európy na konanie verejných orgánov a športových hnutí na zastavenie sexuálneho zneužívania detí. Asi jedno z piatich detí v Európe je obeťou nejakej formy sexuálneho násilia. „Start to talk” je o tom, že dospelí “porušujú” ticho a dávajú deťom hlas. 70% a 85% z detí pozná svojho násilníka. Prevažná väčšina detí je obeťou ľudí, ktorým dôverujú.

V športe môžu byť deti vystavené riziku, pretože:

 • Existuje vyššia tolerancia pre fyzické násilie a zranenia.
 • Autoritárske vedenie môže viesť k nerovným mocenským vzťahom medzi trénermi a športovcami.
 • Vyhýbanie sa škandálom znamená, že incidenty sú umlčané.
 • Napriek určitému pokroku je v športe ešte stále viac zastúpený mužský prvok.
 • Fyzický kontakt je často potrebný.
 • Nevhodné sexuálne správanie sa často toleruje, diskriminácia a rodová nerovnosť sú akceptované.
 • Jestvuje viacero potenciálnych rizikových situácií (šatne, sprchy, zdieľané cestovanie a prenocovanie na rôznych miestach).

S cieľom zastaviť zneužívanie detí v športe Rada Európy pomáha:

 • Zlepšiť právne predpisy a politiku.
 • Nastaviť stratégiu ochrany detí pre športové štruktúry, aktivity a podujatia.
 • Vypracovať kódexy správania.
 • Zaškoliť športových profesionálov (tréneri, športoví manažéri a tvorcovia politiky).
 • Zvyšovať povedomia o danej téme u rodičov a detí.

Problematika sexuálneho zneužívania detí v športe bude pravdepodobne aj tohtoročnou témou Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. november).

Viac o iniciatíve “Start to talk”:

https://bit.ly/2uNraTC

Obrázok: https://bit.ly/2GZyLje

 

 

 • Diskusia o rovesníckom násilí

  13. apríl 2018

  Tento týždeň sme v Piešťanoch diskutovali so študentami Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany. Témou diskusie bola divadelná hra PunkRock.sk, ktorú si...

 • Iniciatíva Rady Európy START TO TALK (Začni hovoriť)

  13. apríl 2018

  Sexuálne zneužívanie detí sa odohráva aj v športe. „Start to talk” je výzva Rady Európy na konanie verejných orgánov a športových hnutí na zastavenie...

 • Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím

  3. apríl 2018

  Na našej webovej stránke sme dnes zverejnili aktualizovaný Prehľad oprávnení a povinností subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím (orgány...