Kalendár

Súťaž pre školy “Chráňme deti pred násilím”

18.12.2015    Súťaž

Pre žiakov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a ich aktívne učiteľky a aktívnych učiteľov sme v spolupráci s Centrom Slniečko, n. o. (člen Koalície pre deti) pripravili súťaž Chráňme deti pred násilím.

Cieľom súťaže je priblížiť deťom, pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj rodičom detí logo komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch a šíriť informáciu o existencii webovej stránky www.detstvobeznasilia.gov.sk.

Taktiež veríme, že súťaž bude pre deti, ich učiteľky a učiteľov aj príležitosťou venovať sa téme rôznych foriem násilia páchaného na deťoch a deťmi.

Pravidlá súťaže nájdete TU. Dôležitým termínom je 18. december 2015, kedy máte poslednú možnosť zaslať súťažnú fotografiu.

V prípade otázok k súťaži pre školy sa na nás obráťte e-mailom na detstvobeznasilia@employment.gov.sk alebo zavolajte 02/2046 2719.