Kampane

 • Hrdina o násilí nemlčí

  30. júl 2016

  V roku 2016 pokračujeme v realizácii aktivít komunikačnej kampane s cieľom zvyšovať povedomie o problematike násilia na deťoch, rôznych formách násilia...

 • Chráňme deti pred násilím – spoty

  16. november 2015

  Spot Obor TV spot http://detstvobeznasilia.gov.sk/wp-content/uploads/2015/11/MPSVaR_01_obor_internet.mp4   Rozhlasový spot...

 • Komunikačná kampaň 2015 – 2016

  2. september 2015

  Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (schválenej uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2014) je zvyšovať informovanosť o problematike...