Kampane

Kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia o problematike násilia na deťoch

18. november 2017

Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (schválenej uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2014 a aktualizovanej stratégie schválenej uznesením vlády SR č. 474 z 11. októbra 2017 ) je zvyšovať informovanosť o problematike násilia páchaného na deťoch.

Vzhľadom na potrebu zdôraznenia závažnosti problematiky sexuálneho zneužívania bola od 1. augusta do 31. augusta 2017 a od 1. novembra do 30. novembra 2017 spustená online kampaň s cieľom zvyšovania povedomia verejnosti o danej problematike. Kampaň je cielená vo všeobecnosti na problematiku ochrany detí pred násilím, a tiež špecificky na sexuálne vydieranie a donucovanie podporou šírenia videa EUROPOL-u  „Povedz nie!“ a sexuálne zneužívanie detí podporou šírenia videa Rady Európy „Povedz to niekomu, komu dôveruješ.”.

Druhá fáza kampane, ktorá v súčasnosti prebieha je zameraná na zvyšovanie povedomia v oblasti ochrany detí pred násilím, sexuálnym zneužívaním a sexuálnym vykorisťovaním, a to aj v súvislosti s Európskym dňom na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním- 18-tym novembrom, a to podporou vyššie uvedených videí, ako aj informácií o schválení aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím vládou Slovenskej republiky a jej implementácie.

Od 17. do 24. novembra 2017 sa realizuje kampaň na zvyšovanie povedomia aj v rozhlase- prostredníctvom vysielania rozhlasových spotov reflektujúcich problematiku ochrany detí pred násilím.

 

 • Nová kampaň TÝKA SA MA TO

  20. november 2018

  Video spot tu. Pri príležitosti aktuálne prebiehajúcich medzinárodných a európskych dní venovaných deťom a ich ochrane spúšťa Národné koordinačné stredisko pre...

 • Kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia o problematike násilia na deťoch

  18. november 2017

  Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (schválenej uznesením vlády SR č. 24 z 15. januára 2014 a aktualizovanej stratégie schválenej...

 • Hrdina o násilí nemlčí

  30. júl 2016

  V roku 2016 pokračujeme v realizácii aktivít komunikačnej kampane s cieľom zvyšovať povedomie o problematike násilia na deťoch, rôznych formách násilia...