Aktuality

Národná kampaň “Týka sa ma to”

20. február 2019

V európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 18. novembra 2018, bola spustená národná kampaň “Týka sa ma to”  v on-line prostredí (propagácia videa prostredníctvom sociálnych sietí: Youtube, Facebook, Instagram a online TV s odkazom na www.detstvobeznasilia.gov.sk/en). Kampaň bola zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti počúvať hlas dieťaťa a zvýšenie citlivosti verejnosti (dospelých a detí vo veku cca od 12 rokov) na problematiku násilia páchaného na deťoch. Konkrétne kampaň odráža dôležitosť venovať pozornosť tomu, čo sa deje okolo nás a počúvať tých, ktorí sa nám pokúšajú niečo povedať.

V priebehu novembra a decembra 2018 bol TV spot vysielaný v štátnej televízii a rozhlasový spot štátnom rozhlase, ako aj v iných komerčných rádiách.

Dosah na sociálnych a internetových platforiem

(Youtube, Facebook, Instagram):

Zobrazenia spolu 1 645 677
Zobrazenia video spotu 1 399 961
Zobrazenia videa do troch sekúnd 893 085
Zobrazenia videa viac ako desať sekúnd 506 876
Kliknutia na príspevok 20 597
Komentáre 127
Zdieľania 843

 

Dosah Online TV

Počet zobrazení: 1,062,243
Počet kliknutí na stránku: 9,467
MP – miera prekliknutia: 0.89%

 

Dosah komerčného rozhlasu

1.12.2019 – 31.12.2018 315 792 za deň

 

Kampaň má tiež svoju printovú verziu. Na regionálnej úrovni boli distribuované rôzne propagačné materiály “Týka sa ma to”, ktoré budú ďalej slúžiť na zvyšovanie povedomia v danej oblasti prostredníctvom miestnych koordinátorov ochrany detí pred násilím.  Vo svojich regiónoch koordinátori organizačne zabezpečujú preventívne aktivity a diskusie na rôzne témy týkajúce sa ochrany detí pred násilím (vrátane propagácie kampane). Kampaň má tak významný dosah na národnej, ako aj regionálnej úrovni.

 • „Týka sa ma to” v Štrasburgu

  13. marec 2019

  Minulý týždeň sa členovia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch zúčastnili 23. zasadnutia Lanzarotského výboru Rady Európy...

 • Národná kampaň “Týka sa ma to”

  20. február 2019

  V európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 18. novembra 2018, bola spustená národná kampaň “Týka sa ma to” ...

 • 18. november: Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním

  24. január 2019

  Aj pri príležitosti tohtoročného Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním – 18. Novembra 2019, apeloval sekretariát Lanzarotského výboru, aby...