Aktuality

Nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

21. september 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

Text smernice nájdete tu.