O nás

Webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je jedným z výsledkov plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila v roku 2014. Bola vytvorená s cieľom zviditeľniť problematiku násilia na deťoch v očiach verejnosti a poskytnúť informácie o možnostiach pomoci. Je dôležité povedať, že množstvo informácií je už dostupných aj na webstránkach iných organizácií, či už medzinárodných, štátnych alebo mimovládnych, ktoré pôsobia v duchu Dohovoru o právach dieťaťa.

Čo je NKS pre RPNnD?

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD) vzniklo v roku 2014 ako organizačná zložka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úlohy NKS pre RPNnD

  • Ikona

    Spolupracuje s rezortmi, samosprávou, inštitúciami a odborníkmi pri otázkach týkajúcich sa násilia páchaného na deťoch.

  • Ikona

    Ako gestor koordinuje plnenie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

  • Ikona

    Koordinuje prípravu periodických správ k plneniu Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike a plnenie Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

S kým spolupracujeme

Násilie na deťoch má rôzne podoby, je páchané v rôznych prostrediach a zo strany rôznych osôb. Rovnako prierezová by mala byť aj koordinácia jeho riešenia na národnej aj miestnej úrovni.
Do koordinácie riešenia násilia na deťoch sú zapojené: