Aktuality

Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa v slovenskom jazyku

4. júl 2016

Záverečné odporúčania, ktoré Výbor OSN pre práva dieťaťa adresoval Slovenskej republike v nadväznosti na prerokovanie Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike v dňoch 24. a 25. mája 2016, boli preložené do slovenského jazyka. Oficiálny preklad nájdete tu.

Slovenská republika by mala odporúčania implementovať do predloženia nasledovnej, šiestej periodickej správy, t.j. do 30. júna 2020.

 • Hrdina o násilí nemlčí – staň sa hrdinom!

  30. júl 2016

  Ahoj, ak čítaš tento text, zrejme si už videl/a naše spoty o Hrdinovi a Hrdinke. Veríme, že ťa zaujali a chceš sa dozvedieť viac. Celá jedna časť našej webovej...

 • Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa v slovenskom jazyku

  4. júl 2016

  Záverečné odporúčania, ktoré Výbor OSN pre práva dieťaťa adresoval Slovenskej republike v nadväznosti na prerokovanie Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej...

 • Kľúčové témy na Lanzarotskom výbore

  20. jún 2016

  V dňoch 14. – 17. júna 2016 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...