Aktuality

Preklady informačných materiálov do jazykov národnostných menšín

4. máj 2018

NKS prostredníctvom ochotných dobrovoľníkov zabezpečilo preklad informačných materiálov zameraných na poskytnutie základných informácií  v rámci problematiky ochrany detí pred násilím- ochrana detí pred zanedbávaním, týraním a sexuálnym zneužívaním.

Letáky v slovenskej verzii, ako aj letáky preložené do maďarského, srbského, rómskeho a rusínskeho jazyka nájdete v sekcii dokumenty.

 • 21. zasadnutie Lanzarotského výboru- jún 2018

  27. jún 2018

  V dňoch 20. – 22. júna 2018 sa uskutočnilo dvadsiate prvé zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...

 • Preklady informačných materiálov do jazykov národnostných menšín

  4. máj 2018

  NKS prostredníctvom ochotných dobrovoľníkov zabezpečilo preklad informačných materiálov zameraných na poskytnutie základných informácií  v rámci problematiky...

 • Diskusia o rovesníckom násilí

  13. apríl 2018

  Tento týždeň sme v Piešťanoch diskutovali so študentami Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany. Témou diskusie bola divadelná hra PunkRock.sk, ktorú si...