Aktuality

Samit riešení pre zastavenie násilia na deťoch, Štokholm 2018

21. február 2018

Minulý týždeň sa v Štokholme stretli lídri a predstavitelia Organizácie spojených národov, vlád,  občianskej spoločnosti a  súkromného sektora na vôbec prvom „Samite riešení pre zastavenie násilia“ za účelom obnovenia svojho záväzku zastaviť násilie páchané na deťoch v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Samit predovšetkým zdôraznil dôležitosť prevencie. Riešenia predstavené na samite poukázali na potrebu systematického prístupu zameraného na implementáciu a presadzovanie zákonov, právny poriadok a hodnoty, bezpečné prostredie, podporu rodičov a osôb starajúcich sa o deti, ako i dôraz na ekonomické zázemie, vzdelávanie a životné zručnosti definované  pojmom  INSPIRE (z angl.)

Závermi rokovania bolo päť opatrení, na ktoré je a bude potrebné sa zamerať s cieľom vybudovania práv detí na globálnej úrovni:

  1. Poukázať na potrebu konať a zaangažovať viaceré krajiny do Globálneho partnerstva na zastavenie páchania násilia na deťoch na vyššej úrovni vlád, medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti, náboženských skupín a tiež v súkromnom sektore
  2. Zvýšiť povedomie o možných spôsoboch prevencie, odhaľovania násilia na deťoch a intervencie.
  3. Nájsť spoločné riešenie ako chrániť bezpečnosť, integritu a dôstojnosť každého dieťaťa v každých podmienkach, vrátane kybernetického priestoru.
  4. Investície do prevencie a opatrení v boji proti násiliu od všetkých relevantných zdrojov (napr. vládny rozpočet, rozvojová spolupráca, atď.), vrátane Fondu pre ukončenie násilia na deťoch, ako podporu pre efektívne riešenia a inovácie.
  5. Umiestniť všetky deti- a hlavne deti, ktoré sa stali obeťami násilia- do centra Agendy 2030. V roku 2019 sa stretnú hlavy štátov a predstavitelia vlád na politickom fóre na vysokej úrovni za účelom preskúmania pokroku v rámci implementácie cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj- deti by mali byť toho prioritou.

Celé vyhlásenie nájdete tu a pre viac info o samite kliknite sem.