Aktuality

Špeciálna správa Lanzarotského výboru k ochrane migrujúcich detí

9. máj 2017

Lanzarotský výbor – Výbor zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (tzv. Lanzarotský dohovor) v júni 2016 adresoval zmluvným štátom Lanzarotského dohovoru tematický monitorovací dotazník zameraný na problematiku ohrozenia migrujúcich detí a detských žiadateľov o azyl sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

Sekretariát Lanzarotského výboru po spracovaní odpovedí vypracoval špeciálnu správu o stave ochrany detí v kontexte problematiky migrácie. Súčasťou správy sú aj všeobecné odporúčania adresované zmluvným stranám, ktoré by mali byť zohľadnené pri prijímaní súvisiacich opatrení s cieľom efektívnej implementácie Lanzarotského dohovoru.

Odpovede jednotlivých krajín a ďalšie súvisiace informácie nájdete tu.

 • Voľné pracovné miesto – hlavný štátny radca

  31. máj 2017

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si dovoľuje upozorniť na voľné štátnozamestnanecké miesto vo svojej štruktúre, ktoré sa...

 • Špeciálna správa Lanzarotského výboru k ochrane migrujúcich detí

  9. máj 2017

  Lanzarotský výbor – Výbor zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (tzv. Lanzarotský...

 • Bezpečnosť detí na internete

  7. február 2017

  Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu (Safer Internet Day) zahájila svoju činnosť pracovná skupina Rady Európy pre prípravu návrhu usmernení pre členské...