Strategické materiály a iné

Tu si môžete stiahnuť strategické materiály týkajúce sa problematiky násilia páchaného na deťoch: