Aktuality

SÚŤAŽ- Ochrana detí pred násilím

18. november 2017

Pri príležitosti Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  vyhlasuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v spolupráci s Divadlom Nová Scéna dlho očakávanú SÚŤAŽ:

PRE KOHO: Pre Teba, ak máš od 13 do 18 rokov (vrátane)!

OD KEDY DO KEDY: Od 18.11.2017 14:00 do 06.12.2017 23:59

CENA: Súťažíme o lístky na divadelné predstavenie Punk Rock v roku 2018 + PREKVAPENIE (Presné dátumy a detaily dohodneme s výhercami k obojstrannej spokojnosti.) Čítaj viac o divadelnej hre, ktorá nie je len hrou tu: http://www.punkrock.sk/

AKO SA ZAPOJIŤ: Napíš nám krátky text o tom, ako by sa mali podľa Teba deti/mládež správať bezpečne vo svete internetu a sociálnych sietí, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a násiliu v online prostredí.

Budeme radi, ak dáš priestor svojej fantázii a napíšeš nám pár riadkov na e-mail NKS@employment.gov.sk (v predmete e-mailu uveď heslo  „SÚŤAŽ”) alebo nám pošleš list na adresu: Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8  816 43 Bratislava s heslom na obálke „SÚŤAŽ“. Nezabudni v liste uviesť svoje kontaktné údaje (celé meno a bydlisko/e-mail).

(Na papierové listy sa v tejto pre-modernizovanej dobe budeme veľmi tešiť. Avšak o samotnej výhre rozhoduje samozrejme obsah.)

BONUS: Samotné vyhlásenie výhercov bude tiež výnimočné- nechaj sa /opäť/ prekvapiť!

ZAUJÍMAVOSŤ: V nadchádzajúcom čase začne Stredisko s prípravou koncepcie ochrany a podpory detí v online prostredí, v rámci čoho môžeme využiť aj Tvoje tipy a postrehy! Spojme teda príjemné s užitočným!

Tešíme sa na Vaše listy a e-maily!

#EndChildSexAbuseDay #SayNO!

 • Zasadnutie Lanzarotského výboru 29. – 31. januára 2018

  15. február 2018

  V dňoch 29. – 31. januára 2018 sa uskutočnilo dvadsiate zasadnutie Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním...

 • SÚŤAŽ- Ochrana detí pred násilím

  18. november 2017

  Pri príležitosti Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  vyhlasuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie...

 • Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

  13. november 2017

  Dňa 11. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky schválila aktualizáciu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá si za svoje ciele kladie plnenie novo...