Aktuality

Voľné pracovné miesto – hlavný štátny radca

31. máj 2017

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si dovoľuje upozorniť na voľné štátnozamestnanecké miesto vo svojej štruktúre, ktoré sa obsadzuje výberom.

Všetky informácie sú dostupné tu.

V prípade otázok kontaktujte, prosím, uvedenú kontaktnú osobu.

 • Sexuálne zneužívanie detí online

  23. jún 2017

  Hlavnou témou májového zasadnutia Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotského...

 • Voľné pracovné miesto – hlavný štátny radca

  31. máj 2017

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si dovoľuje upozorniť na voľné štátnozamestnanecké miesto vo svojej štruktúre, ktoré sa...

 • Špeciálna správa Lanzarotského výboru k ochrane migrujúcich detí

  9. máj 2017

  Lanzarotský výbor – Výbor zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (tzv. Lanzarotský...