Aktuality

Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil záverečné odporúčania

10. jún 2016

V dňoch 24. a 25. mája 2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa prerokoval Konsolidovanú tretiu, štvrtú a piatu periodickú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike. Prerokovanie je súčasťou periodických cyklov monitorovania implementácie Dohovoru o právach dieťaťa v jednotlivých členských krajinách.

Výstupom prerokovania sú záverečné odporúčania, ktoré majú usmerniť ďalšie kroky a opatrenia, ktoré má členská krajina uskutočniť a prijať pre posilnenie napĺňania práv detí. Odporúčania adresované Slovenskej republike boli zverejnené dňa 9. júna v príslušnej sekcii webovej stránky Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (priamy odkaz).

 • Luxemburské usmernenia

  15. jún 2016

  Globálna medzirezortná pracovná skupina zložená zo zástupcov 18 organizácií vypracovala usmernenia k terminológii používanej v rámci problematiky sexuálneho...

 • Výbor OSN pre práva dieťaťa zverejnil záverečné odporúčania

  10. jún 2016

  V dňoch 24. a 25. mája 2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa prerokoval Konsolidovanú tretiu, štvrtú a piatu periodickú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa...

 • Vyhlásenie k syndrómu zavrhnutého rodiča

  8. jún 2016

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch podporilo vyhlásenie ku konceptu syndrómu zavrhnutého rodiča, ktoré bolo prijaté dňa 8....