Aktuality

ZASTAVME spolu zneužívanie detí a povedzme STOP detským sobášom

12. máj 2020

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Slovenská republika je v posledných rokoch nielen zdrojovou či tranzitnou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi, ale aj krajinou samotného vykorisťovania obetí. Podľa priemeru Európskej únie 23 až 25 percent obetí obchodovania s ľuďmi tvoria deti a jednou z jeho foriem sú aj nútené „detské“ sobáše.

Maloleté a mladistvé dievčatá sú predávané rodinnými príslušníkmi, často samotnými rodičmi, do rodiny, kde sú „ženíchmi“ spravidla maloletí chlapci. Rozhodujúce slovo v predávajúcich a kupujúcich rodinách majú muži a ženská úloha spočíva vo výchove detí a vedení domácnosti.

Manželstvo (nútené sobáše) alebo akýkoľvek zväzok pred dovŕšením osemnásteho roku života má na deti neprimeraný vplyv a ich svet sa zužuje. Deti, ktoré sú nútené uzavrieť manželstvo, sú ukrátené o svoje individuálne práva. V prípade, že sú porušené práva dieťaťa, každý je povinný na túto skutočnosť upozorniť príslušné orgány.

Detské nevesty môžu zažívať izoláciu od rodiny a priateľov. Sobáš zároveň znižuje ich šancu na lepšie vzdelanie, zhoršuje zdravotný stav a často sú po ňom vystavované násiliu a sexuálnemu zneužívaniu. Ak rodina odmietne zosobášiť svoje dieťa, prichádza sankcia – často v podobe vylúčenia z komunity a prerušenia kontaktov s blízkymi.

O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Zastavme zneužívanie detí a povedzme STOP detským sobášom spoločne.

Pozn.: Kampaň vznikla v spolupráci s Prevenciou kriminality

 •  
 • ZASTAVME spolu zneužívanie detí a povedzme STOP detským sobášom

  12. máj 2020

  Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať. Slovenská republika je v posledných rokoch nielen...

 • Ako reagovať, keď sa Vám dieťa zdôverí o násilí ?

  6. máj 2020

  O násilí, ktoré zažívajú alebo zažili, deti často komunikujú nepriamo. Niekedy na problém poukazujú iba v náznakoch (napr. obeť sexuálneho zneužívania sa zmieni...