Zvyšovanie povedomia

Tu si môžete stiahnuť dokumenty týkajúce sa zvyšovania povedomia v oblasti problematiky násilia páchaného na deťoch: