English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Azylové centrum Betánia

http://www.krizovatky.eu/azylove-centrum-betania/

034/772 2457

centrumbetania@gmail.com

Krízové centrum Magistrátu BA

Oddelenie sociálnych vecí,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne námestie č. 1,
814 99 Bratislava

0902 985 815

miriam.jamriskova@bratislava.sk

https://bratislava.sk/krizove-centrum-repuls/os-11011004

OZ Brána do života

Krízové centrum,
M. Medveďovej 4,
851 03 Bratislava

0915 492 134

pomoc@branadozivota.sk

http://branadozivota.sk/

OZ Domov – Dúha

Krízové stredisko,
Stavbárska 6,
821 07 Bratislava

0918 824 247

domovduha@domovduha.sk

https://www.domovduha.sk/

Centrum pre deti a rodiny - Bratislava - Röntgenova

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova
Röntgenova 6
851 01 Bratislava

http://www.cdrba-rontgenova.sk/

02/67 20 94 00

posta@cdrba-rontgenova.sk

Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Učiteľská
Učiteľská 42
821 06 Bratislava

www.detskydomovbratislava.sk

0918 488 775

soc.prac1@detskydomovbratislava.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Malacky

Centrum pre deti a rodiny Malacky
Hviezdoslavova 73
901 01 Malacky

https://www.dedmacejko.sk/

034 24 330 14

socialne@dedmacejko.sk 

Centrum pre deti a rodiny Pezinok

Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová ul.č. 9
902 03 Pezinok

www.dedharmonia.sk

+421 33/ 243 30 32

riaditel@dedharmonia.sk

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
Trnavská 62
900 27
Bernolákovo

http://www.dednadej.sk/

0917691578

riaditel@dednadej.sk

 

Centrum pre deti a rodiny sv. Antona o. z.

Centrum pre deti a rodiny sv. Antona o.z.
Pri potoku 45/3
90638 Rohožník

0905 852 351

http://www.detskydomov.sk/

dedrohoznik@gmail.com

Nezisková organizácia Peto

Peto n.o.
Prokopova 45
851 01 Bratislava

0948 446 887

www.detskydomovpeto.sk

peto@detskydomovpeto.sk

Občianske združenie DOMOV - DÚHA

Občianske združenie DOMOV – DÚHA
Pavlovova 5
821 08 Bratislava

+421 918 824 247

www.domovduha.sk/

domovduha@domovduha.sk

Centrum pre deti a rodiny Repuls

Centrum pre deti a rodiny Repuls
Budatínska 59/A
851 06 Bratislava

+421 2 622 500 35

http://www.krizovecentrumba.sk/

miriam.jamriskova@bratislava.sk

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava