English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

TENENET o.z.

TENENET o.z.
Lichnerova 41
903 01 Senec

+421 2 2020 0033

ena@tenenet.sk

https://tenenet.sk/

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Bratislave

Pluhová 1,
831 03 Bratislava

Tel. číslo pre pomoc rodinám v ohrození: +421 918 111 155

+421 252 444 361

navrat@navrat.sk

http://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/63-centrum-navrat-v-bratislave

OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum Nádej

Krízové stredisko,
Mokrohájska 3,
841 04 Bratislava

0905 463 425

office@centrumnadej.sk

http://www.centrumnadej.sk/

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium
Diaľničná č. 1
903 01 Senec

0910 440 440

www.slvs-senec.sk

riaditel@slvs-senec.sk

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava