English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

OZ Za dôstojný život

Zariadenie núdzového bývania,
Vajanského 71,
984 01 Lučenec

0908 452 358

ozdostojnyzivot@gmail.com

https://www.dostojnyzivot.sk

Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica

Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
Kollárova 29
974 01 Banská Bystrica

048/2433002

www.dedsvetluska.sk

lubica.blandova@dedsvetluska.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Valaská

Centrum pre deti a rodiny Valaská
Chalupkova 2
97646 Valaská

048/ 6175 232

www.detskydomovvalaska.sk

info@detskydomovvalaska.sk

Centrum pre deti a rodiny Polomka

Centrum pre deti a rodiny Polomka
Dimitrovova 12
976 66 Polomka

0905 778 737

www.cdrpolomka.sk

riaditel.polomka@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Hriňová

Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Krivec 171
962 05 Hriňová

0918 509 701

www.cdrhrinova.sk/

ded.hrinova171@gmial.com

 

Centrum pre deti a rodiny Jesenské

Centrum pre deti a rodiny Jesenské
Mieru 155
980 02 Jesenské

0905 494 404

www.dedjesenske.sk

 riaditelkadedjesenske@gmail.com

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Mierová 1
982 01 Tornaľa

0905 843 565,

http://www.detskydomovtornala.sk/

domovtornala01@stonline.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Kremnica

Centrum pre deti a rodiny  Kremnica
Jula Horvátha 927/78
967 1 Kremnica

0918 907 778

http://www.dedmauricius.eu/

mauricius@stonline.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Tŕnie 90
962 34

0902 414 410

www.ratolest.sk

jan.paluch@ratolest.sk

Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota

Centrum pre deti a rodiny
Cukrovarská 127/17
979 01 Rimavská Sobota

047/24 330 21

www.ddriso.sk

riaditelka@ddriso.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
Budovateľov 801                                                                        
98101 Hnúšťa

047/5491108

www.dedskovranok.eu

dedskovranok@stonline.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa

Centrum pre deti a rodiny Nová Boňa
ul. Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa 

0917 699 008

www.dednb.sk

riaditel@dednb.sk

Centrum pre deti a rodiny Lučenec

Centrum pre deti a rodiny Lučenec
Železničná 1213/26
984 01 Lučenec

421 915 493 550

www.dedpastelka.sk

riaditel.vidina@ded.gov.sk

Centrum pre deti a rodiny, Dom sv. Alžbety, krízové stredisko, n.o.

Centrum pre deti a rodiny, Dom sv. Alžbety, krízové stredisko, n.o. 
9. mája 74
974 01 Banská Bystrica 

0911 232 132

/www.cpddsaksbb.sk/

michalikovalubica@dsaksbb.sk

 

Centrum pre dieťa a rodinu, Dieťa v ohrození, n.o.

Centrum pre dieťa a rodinu, Dieťa v ohrození, n.o.
Železničná 17
984 01 Lučenec 

0915 820 647

www.dietavohrozenilc.sk/

dietavohrozeni@gmail.com

 

Stredisko evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica
Domov detí
Horná 34
974 01 Banská Bystrica

0918 828 541

www.domovdeti.sk/

domovdeti@mail.t-com.sk

 

Signál ohrozenia o.z. (Centrum Srdiečko)

O.Z. Signál ohrozenia
Centrum pre deti a rodiny Srdiečko
Wolkerova 26
974 04 Banská Bystrica

0905 763 291

www.centrumsrdiecko.sk

signalohrozenia@gmail.com

 

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium (Pracovisko Chrastince)

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium (Pracovisko Chrastince)
Chrastince 1
991 08 Veľký Krtíš

0910 440440

www.slvs-senec.sk

riaditel@slvs-senec.sk

 

Spoločenstvo Svätej rodiny, Centrum pre deti a rodiny Potôčik

Spoločenstvo Svätej rodiny, Centrum pre deti a rodiny Potôčik 
Moštenica 74
976 13 Slovenská Ľupča

0905 246 334

www.potocik.eu

riaditel@potocik.org

 

Občianske združenie "Za dôstojný život" (Margarétka)

Za dôstojný život 
Vajanského 71
984 01 Lučenec0907 175 987

www.dostojnyzivot.sk

ozdostojnyzivot@gmail.com

 

Centrum sociálnych služieb KA

Centrum sociálnych služieb KA
Kalinčiakova 781/2
96301  Krupina

0903 969 345

www.csska.sk

aninasur@gmail.com

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava