English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com

Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Banskej Bystrici a Centrum pomoci rodine Bazalka

Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica

Centrum pomoci rodine Bazalka: 0918 653 817, bazalka@navrat.sk

0907 518 180

navratbb@navrat.sk

http://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/65-centrum-navrat-v-banskej-bystrici

Centrum sociálnych služieb KA

Centrum sociálnych služieb KA
Kalinčiakova 781/2
96301  Krupina

0944 013 112

www.csska.sk

css.krupina@gmail.com

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava