English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Košice

Staničné námestie 9,
042 11 Košice

Oddelenie SPODaSK:
Žižkova 21

055/2441 600

https://www.upsvr.gov.sk/ke

Spišská katolícka charita

Dom Charitas sv. Jozefa,
J. Wolkera č. 41,
052 01 Spišská Nová Ves

0903 616 804

jozef.hreus@caritas.sk

https://caritas.sk/

Detstvo deťom

Detstvo deťom
Jarková 342
049 25 Dobšiná

detstvodetom@gmail.com

Detstvo deťom

Detstvo deťom
Jarková 342
049 25 Dobšiná

detstvodetom@gmail.com

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Michalovce

Ul. Saleziánov č. 1,
071 01 Michalovce

Pracovisko Sobrance:
Michalovská 55,
Pracovisko Veľké Kapušany:
Zelená 63

056/2440 600

http://www.upsvar.sk/mi

Alžbetka, n.o.

Krízové stredisko,
Školská 4,
052 01 Spišská Nová Ves

0911 220 535

alzbetka_no@pobox.sk

http://www.alzbetka-no.sk/

Deti Slnka, O.Z.

Železničná 71
Spišské Vlachy
05361

0905258909

kkatarinay@centrum.sk

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Rožňava

Šafárikova 112,
048 01 Rožňava

Oddelenie SPODaSK:
Ul. E. Rótha 49

058/2441 600

https://www.upsvr.gov.sk/rv

Dorka, n.o.

Krízové centrum,
Hemerekova 28,
040 01 Košice

0948 601 022

info@centrumdorka.sk

http://www.centrumdorka.sk/

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Spišská Nová Ves

Odborárov 53,
052 21 Spišská Nová Ves

Pracovisko Gelnica:
Hlavná 1,
Pracovisko Krompachy:
Kúpeľná 9

053/2440 600

http://www.upsvar.sk/sn

Miesto pod slnkom, n.o.

Hlavná 68,
040 01 Košice

0903 851 823

eli.ke@stonline.sk

http://www.miestopodslnkom.sk/

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Trebišov

M. R. Štefánika 73/23,
075 01 Trebišov

Oddelenie SPODaSK:
J. Záborského 1826/8

Pracovisko Kráľovský Chlmec:
Hlavná 778/105

056/2445 600

https://www.upsvr.gov.sk/tv

OZ Pomoc rodine

Námestie Osloboditeľov 77,
071 01 Michalovce

0908 954 873

pomocrodine@centrum.sk

http://www.pomocrodine.sk/

Psychosociálne centrum

Psychosociálne centrum 
Mesto Košice
Löfflerova 2
040 01 Košice

0948 191 167

www.pscentrum.sk

riaditel@pscentrum.sk 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava