English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná

Detský domov Dobšiná
Nová 809
04925 Dobšiná

+421 (0)58 794 1375

www.detskydomovdobsina.sk

detskydomovdo@stonline.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Gelnica

Detský domov Gelnica
Hlavná 50
056 01 Gelnica

telefón* 053/243300

www.detskydomovgelnica.sk

riaditel.gelnica@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves

Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
Mliečna 20A
040 14 Košice

+421 55 6711 458

www.dedknv.sk

riaditel@dedknv.sk

Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica

Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
Administratívna budova,
Bidovce 206
044 45 Bidovce

+421 (0)55 729 6740

www.detskydomovniznakamenica.sk

ekonomded.nk@netkosice.sk

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
Juraja Dózsu 32
079 01 Veľké Kapušany

0905 802 506

http://www.dedlienka.sk/

riaditel.velkekapusany@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova

Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova
Hurbanova 42
040 01 Košice

0905 407 774

www.cdrkosice.edupage.org

riaditel@cdrkosice.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Sečovce

Centrum pre deti a rodiny Sečovce
Štúrova 535/2,
078 01 Sečovce

056/678 28 73

www.cdrsecovce.edupage.org

riaditel.secovce@ded.gov.sk

Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody

Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody
Mlynky – Biele Vody 263
053 76

+421 905 737 336

www.detskydomovmlynky.sk

bielevody@mail.t-com.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská

Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská
Uralská 1
040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom

055/7295255

www.centrumpredetiarodinykosice.sk

riaditel.uralska@ded.gov.sk

Centrum pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto

Centrum pre deti a rodiny
Hlavná 28/137
07633 Slovenské Nové Mesto

0907 180 744

www.dedsnm.sk

riaditel.slovenskenovemesto@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Štós

Detský domov Štós
Štós č. 125
044 26 Štós

0918 969 005

www.detskydomovstos.sk

riaditel.stos@ded.gov.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre

Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre
Remetské Hámre 31
072 41   Remetské Hámre

056/6595390

www.centrumhamre.sk/

ekonom.dedrh1@stonline.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Michalovce

Centrum pre deti a rodiny Michalovce
Františka Kubača 7
071 01 Michalovce

0915 788 073

www.cdrmichalovce.edupage.org

detskydomovmi@mail.t-com.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves

Alžbetka n.o.
Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves

053/4298974

http://www.alzbetka-no.sk/

alzbetka.snv@gmail.com

 

DORKA, n.o.

DORKA, n. o.
Centrum pre obnovu rodiny Košice
Hemerkova 28
040 23 Košice

0948 931 007

http://www.centrumdorka.sk/

riaditelka@centrumdorka.sk

 

Dominika, n.o.

DOMINIKA, n.o.
Námestie baníkov 28
048 01 Rožňava

091 010 563

http://www.dominika-no.sk/

nodominika@gmail.com

 

ALŽBETKA n. o.

ALŽBETKA n. o.
Centrum pre deti a rodiny
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves

0915 872 101

http://www.alzbetka-no.sk/

alzbetka.snv@gmail.com

 

Spišská katolícka charita, Dom charitas sv. Jozefa

Dom Charitas sv. Jozefa
J. Wolkera 41
052 01 Spišská Nová Ves

0903 616 804

www.caritas.sk

alexandra.hovancova@caritas.sk

ZEM DETÍ - Košice, n.o.

ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.
Pri pošte 24
040 17 Košice-Barca

+421 948123874

ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.
Sokoľany 2174/46
044 57 Sokoľany

+421 908 600 362

www.zemdeti.sk

zemdetiriaditel@gmail.com

 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava