English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Detstvo deťom

Detstvo deťom
Jarková 342
049 25 Dobšiná

detstvodetom@gmail.com

Deti Slnka, O.Z.

Železničná 71
Spišské Vlachy
05361

0905258909

kkatarinay@centrum.sk

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Miesto pod slnkom, n.o.

Hlavná 68,
040 01 Košice

0903 851 823

eli.ke@stonline.sk

http://www.miestopodslnkom.sk/

OZ Pomoc rodine

Námestie Osloboditeľov 77,
071 01 Michalovce

0908 954 873

pomocrodine@centrum.sk

http://www.pomocrodine.sk/

Psychosociálne centrum

Psychosociálne centrum 
Mesto Košice
Löfflerova 2
040 01 Košice

0948 191 167

www.pscentrum.sk

riaditel@pscentrum.sk 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava