English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
Brigádnická 1
946 03 Dedina Mládeže

0905 314 165

www.detskydomovdedinamladeze.sk

riaditeldml@mail.t-com.sk

Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n.o.

Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ
Wilsonovo nábrežie 82
949 01 Nitra

0908 022 452

www.buducnost.eu

info@buducnost.eu

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo
Rábska 12
946 03 Kolárovo

+421 35 243 3026

http://www.cdrkolarovo.sk/

riaditel.kolarovo@ded.gov.sk

Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.
Bezpečný ženský dom 
Bottova 32/A
949 01 Nitra

0905 511 512

www.centrumslniecko.sk

bzd@centrumslniecko.sk

Centrum pre deti a rodiny Komárno

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Mieru č. 3
945 01 Komárno

035 / 24 33 014

www.cdrkomarno.sk

dedkn.soc@mail.t-com.sk

Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.
Poradňa pre obete 
Bottova 32/A
949 01 Nitra

0917 545 808

www.centrumslniecko.sk

poradna@centrumslniecko.sk

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
Hlavná 499
951 78 Kolíňany

037/2433 011 

www.dedkolinany.sk

riaditel.kolinany@ded.gov.sk

 

Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.
Invenčné centrum pri CpDaR
Bottova 32/A
949 01 Nitra

0918 347 903
0907605 151

www.centrumslniecko.sk

ic@centrumslniecko.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Nitra

Centrum pre deti a rodiny Nitra
Dlhá ulica 179
949 01 Nitra

037/6531605

www.cdrnitra.sk

ded.nitra@mail.t-com.sk

Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Hlavná 102
952 01 Žitavce

0908 780 059

www.cdrzitavce.sk

cdrzitavce@mail.telekom.sk

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany

0907 377 202

http://www.cdrto.sk/

socialne.topolcany@ded.gov.sk 

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
Námestie slobody č. 13
94301 Štúrovo

0907 719 568

http://www.cpdarsturovo.eu/

dedsturovo.ek@mail.t-com.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Levice

Centrum pre deti a rodiny Levice
Ul. 29. augusta 76/60
934 01 Levice

036/635 6020

http://www.detskydomovlevice.sk/

riaditel.Levice@ded.gov.sk

Diecézna charita Nitra - Dom sv. Lujzy

Diecézna charita Nitra - Dom sv. Lujzy 
Samova 4
950 50 Nitra

0915 749 891

dchd.lujza@gmail.com 

Komunita Kráľovnej pokoja

Komunita Kráľovnej pokoja
Sv. Gorazda 553/28 – kaštieľ
951 31 Močenok

0910 842 382

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18 – kaštieľ
956 05 Radošina

038/53 981 02

http://www.kkp.sk/

kkp@slovanet.sk

Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n. o.
Centrum pre deti a rodinu
Bottova 32/A
949 01 Nitra

0905 949 316
0905 949 284

www.centrumslniecko.sk

ksnh@centrumslniecko.sk

ks@centrumslniecko.sk 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava