English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Bardejov

Dlhý rad 17,
085 01 Bardejov

Pracovisko Svidník:
Centrálna 812/11

054/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/bj

PROGRESFEM

Poradenské centrum
Poprad
P.O.Box 119, 058 01 Poprad

0919 235 820

progresfem@progresfem.sk

https://www.progresfem.sk/

Aliancia žien Slovenska

0903 519 550

alianciazien@alianciazien.sk

https://alianciazien.wordpress.com/

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Humenné

Kukorelliho 1,
066 70 Humenné

Pracovisko Snina:
Budovateľská 2204

057/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/he

MyMamy, o.z.

Jánošíkova 70,
080 01 Prešov

0911 444 991

poradkyne@mymamy.sk

https://www.mymamy.sk/

Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Prešove

Svätoplukova 12,
080 01 Prešov

Služby pre Bardejov a okolie: 0918 653 818-9, navratbj@navrat.sk

0918 391 019

navratpo@navrat.sk

http://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/64-centrum-navrat-v-presove

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Kežmarok

Dr. Alexandra 61,
060 01 Kežmarok

052/2442 316

https://www.upsvr.gov.sk/kk

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá 
Továrenská 19/5
059 01 Spišská Belá 

0911 215 938

www.cdrspisskabela.sk

riaditel.ded.spbela@gmail.com

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Poprad

Hraničná 667/13,
058 01 Poprad

Pracovisko Levoča:
Nám. Majstra Pavla 59

052/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/pp

Centrum pre deti a rodiny Poprad

Centrum pre deti a rodiny Poprad
Pavlovova 11/4375
058 01 Poprad

+421 52 2433011

www.cdrpoprad.sk

ded.poprad@mail.telekom.sk

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Prešov

Slovenská 87,
080 28 Prešov

Oddelenie SPODaSK:
Nám. mieru 2

051/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/po

Centrum pre deti a rodiny Prešov

Centrum pre deti a rodiny Prešov
Požiarnicka 3
080 01 Prešov

+421 905 840 541

www.cdrpresov.sk

dana.kristofova@cdrpresov.sk

 

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Stará Ľubovňa

Farbiarska 57,
064 01 Stará Ľubovňa

Oddelenie SPODaSK:
Ul. 17. novembra 12

054/2444 600

https://www.upsvr.gov.sk/sl

Centrum pre deti a rodiny Sabinov

Centrum pre deti a rodiny Sabinov 
Ul. 17. novembra 361/2
083 01 Sabinov 

0918 539 648

www.cdrsarisskemichalany.sk

riaditel.sarisskemichalany@ded.gov.sk

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Stropkov

Hlavná 26,
091 01 Stropkov

Pracovisko Medzilaborce:
Dobrianskeho 89

054/2444 600

https://www.upsvr.gov.sk/sp

Centrum pre deti a rodiny Snina

Centrum pre deti a rodiny Snina
Partizánska 1057/21
069 01 Snina

+421 (0)57 24 33 002

www.detskydomovsnina.sk

ddh@stonline.sk

 

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Vranov nad Topľou

Námestie Slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou

057/2445 600

https://www.upsvr.gov.sk/vt

Centrum pre deti a rodiny Svidník

Centrum pre deti a rodiny Svidník
Partizánska 306/6
08901 Svidník

+421 (0)907 703 707

www.detskydomovsvidnik.sk

info@detskydomovsvidnik.sk

 

 

Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou

Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou
Dr.C.Daxnera 90/7
093 01 Vranov nad Topľou

0907 221 208 

www.ded-vranov.edupage.org

detsky.domov.vv@stonline.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce

Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ
Kpt. Nálepku 369/5
068 01 Medzilaborce

+42157 74 814 55

www.detskydomovdlan.sk

riaditel.medzilaborce@ded.gov.sk

Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach

Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach 
Duchnovičova 506
Medzilaborce
06801

0907 996 352

sv.nikolaj@stonline.sk

 

Detské centrum "PRE TEBA", n.o.

Detský domov PRE TEBA
Mičurinova 22
080 01 Prešov

0907 912 838

www.dcpreteba.sk

dc.preteba@gmail.com

Detský domov sv. Klementa Hofbauera

Detský domov sv. Klementa Hofbauera
Kláštorná 2
065 03 Podolínec

0948 526 661

https://ddskh.sk/

ddskh1@gmail.com 

Detské kočovné divadlo DRaK, o.z.

Detské kočovné divadlo DRaK, o.z.
neštátne profesionálne divadlo
Hlavná 18
080 01 Prešov

0903 978 434

www.kocovnedivadlo.sk

riaditel@kocovnedivadlo.sk

 

Centrum pre deti a rodiny Zmena, Trojlístok, n.o.

Centrum pre deti a rodiny Zmena, Trojlístok, n.o. 
Kotrádova 2
080 01 Prešov

0948 078 997

http://www.trojlistokno.sk/

trojlistokno@gmail.com 

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava