English

Detstvo bez násilia - Kontakty pomoci


Linka detskej istoty
116 111
nonstop
www.ldi.sk
Linka detskej dôvery
0907 401 749
odkazy@linkadeti.sk
www.linkadeti.sk
Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
0800 191 222

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566
www.linkanezabudka.sk
Viac ako nick
Online
https://viacakonick.gov.sk

 

Vyberte si kraj

 
vsetko

Všetko

vsetko

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vsetko

Centrum pre deti a rodinu

vsetko

Poradenstvo, diagnostika, terapia

 

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Bardejov

Dlhý rad 17,
085 01 Bardejov

Pracovisko Svidník:
Centrálna 812/11

054/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/bj

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Humenné

Kukorelliho 1,
066 70 Humenné

Pracovisko Snina:
Budovateľská 2204

057/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/he

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Kežmarok

Dr. Alexandra 61,
060 01 Kežmarok

052/2442 316

https://www.upsvr.gov.sk/kk

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Poprad

Hraničná 667/13,
058 01 Poprad

Pracovisko Levoča:
Nám. Majstra Pavla 59

052/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/pp

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Prešov

Slovenská 87,
080 28 Prešov

Oddelenie SPODaSK:
Nám. mieru 2

051/2440 600

https://www.upsvr.gov.sk/po

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Stará Ľubovňa

Farbiarska 57,
064 01 Stará Ľubovňa

Oddelenie SPODaSK:
Ul. 17. novembra 12

054/2444 600

https://www.upsvr.gov.sk/sl

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Stropkov

Hlavná 26,
091 01 Stropkov

Pracovisko Medzilaborce:
Dobrianskeho 89

054/2444 600

https://www.upsvr.gov.sk/sp

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Vranov nad Topľou

Námestie Slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou

057/2445 600

https://www.upsvr.gov.sk/vt

Záleží nám na Vás

Preto chceme, aby ste boli informovaný. Prihláste sa do nášho newslettra a budete ako prvý vedieť o akciách a novinkách.

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácii o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami Ochrany osobných údajov Národného koordinačného strediska. Národné koordinačné stredisko bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Adresa

MPSVR SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava